เทศบาลตำบลทับมา เดินหน้าสร้างจิตสำนึกแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้ยั่งยืน พร้อมเปิดเวทีให้แสดงความคิดเห็นสิ่งที่อยากให้เห็นในพื้นที่ด้วย

เทศบาลตำบลทับมา เดินหน้าสร้างจิตสำนึกแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้ยั่งยืน พร้อมเปิดเวทีให้แสดงความคิดเห็นสิ่งที่อยากให้เห็นในพื้นที่ด้วย

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2565 ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เทศบาลตำบลทับมา ได้เปิดอบรมโครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 มีนายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานเปิด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 มิ.ย.นี้ โดยมีเด็กและเยาวชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 80 คน โดยมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”และแบ่งกลุ่ม “จัดทำแผนผังภูมินิเวศน์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” “การเปิดเวทีให้เด็กแสดงความคิดเห็นให้แสดงความคิดเห็นสิ่งที่อยากให้เห็นในพื้นที่ หรือตำบลทับมาในฝัน”ด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมศึกษาดูงาน เข้าฐานการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมการสร้างสัมพันธ์เครือข่ายเยาวนชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ หาดนภาธาราภิรมย์ กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรีอีกด้วย

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว มุ่งส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกแก่เด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการน้อมนำ เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนอีกด้วย.


วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts