สทร.ร่วมส่งเสริมการลงทุนพื้นที่ EEC ให้เป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของภูมิภาคเอเชีย สร้างความแข็งแกร่งเครือข่ายจัดส่งน้ำมันระดับภูมิภาคอาเซียน พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์

สทร.ร่วมส่งเสริมการลงทุนพื้นที่ EEC ให้เป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของภูมิภาคเอเชีย สร้างความแข็งแกร่งเครือข่ายจัดส่งน้ำมันระดับภูมิภาคอาเซียน พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นประธานพิธี เปิดคลังน้ำมันเชื้อเพลิง (NFCT Fuel Tank Farm Project) ของ บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด บนพื้นที่ 43 ไร่ ในเขต นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ภายใต้การบริหารจัดการ กำกับดูแลของกนอ. ตามแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ ทั้งบนบก ในน้ำ

และทางอากาศ โครงการฯ จะประกอบไปด้วย คลังน้ำมัน และถังจัดเก็บน้ำมันแก๊สโซลีนพื้นฐาน จำนวน 6 ถัง ขนาดความจุรวม 90 ล้านลิตร มูลค่ารวมของโครงการฯ อยู่ที่ประมาณ 2,570 ล้านบาท หรือ 83 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการร่วมลงทุนของ บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด และ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นการส่งเสริมความมั่นคงและยั่งยืนด้านพลังงาน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระดับภูมิภาค รองรับความต้องการเชื้อเพลิงและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีส่วนทำให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริง

กนก มนต์อ่อน ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts