ร้านอาหาร “ใบชะมวง”วิทยาลัยเทคนิคระยอง กลับมาเปิดให้บริการอาหารและเครื่องดื่มตามปกติแล้ว

ร้านอาหาร “ใบชะมวง”วิทยาลัยเทคนิคระยอง กลับมาเปิดให้บริการอาหารและเครื่องดื่มตามปกติแล้ว

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งทางเพจเฟสบุ๊คของวิทยาลัยเทคนิคระยองว่า ทางศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง “ร้านใบชะมวง”ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยเทคนิคระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ได้กลับมาเปิดให้บริการอาหารและเครื่องดื่มตามปกติอีกครั้งแล้ว หลังประสบสถานการณ์โควิด-19 โดยทางอาจารย์และนักศึกษา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ได้มีความพร้อมที่จะเปิดให้บริการต้อนรับลูกค้าทุกคนมาใช้บริการ โดยมีอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายเมนูเตรียมไว้รองรับผู้มาใช้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น โดยเปิดให้บริการ วันพุธ-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.สำรองที่นั่ง โทร. 061-837-9991 ทั้งนี้”ร้านใบชะมวง”ได้ใส่ใจในความปลอดภัย ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับ ศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง “ร้านใบชะมวง” ของวิทยาลัยเทคนิคระยอง ดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด มาตั้งแต่ปี 2561 ในการอบรมและประชุมร่วมกัน เพื่อพัฒนาเอกลักษณ์ด้านอาหารที่สรรค์สร้างโดยใช้วัตถุดิบใน จ.ระยอง รวมถึงมีการเชิญเชฟชื่อดังต่างๆ มาถ่ายทอดความรู้เมนูอาหารให้แก่อาจารย์ นำไปต่อยอดแก่ประชาชน และนักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้วิชาอาหารถิ่น และฝึกอาชีพในศูนย์ฯ เพื่อให้สามารถเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารได้ในอนาคต รวมถึงยังมีการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นและสอนการทำอาหารที่หลากหลาย ทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ประชาชนในจังหวัดระยองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย.

Related posts