สุโขทัย-นายก อบจ.สุโขทัย มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน

สุโขทัย-นายก อบจ.สุโขทัย มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายมนู พุกประเสริฐ นายก อบจ.สุโขทัย พร้อมด้วย นายเขตพงศ์ กุลนาถศิริ รองนายก อบจ.สุโขทัย คณะผู้บริหารสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา พื้นที่นเขต อ.ศรีสัชนาลัย ที่ปรึกษานายกฯ ปลัด อบจ. ร่วมลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือตามโครงการ “อบจ.สุโขทัย ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ประจำปีงบประมาณ 2565” เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีรายได้น้อยในเขตเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย จำนวน 30 คน

เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้มีรายได้น้อย โดยมีนายสมศักดิ์ พุ่มชื่น นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ให้การต้อนรับพร้อม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย นอกจากนี้นายก อบจ.สุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหารสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวยังพื้นที่ ต.ป่างิ้ว ต.บ้านตึก ต.ดงคู่ และ ต.หาดเสี้ยว พื้นที่อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีผู้บริหารและผู้นำท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ นายมนู พุกประเสริฐ นายก อบจ.สุโขทัย ยังได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย และ อปท.ในพื้นที่ สำหรับใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยมี นายก อปท. พร้อมผู้บริหารท้องถิ่น และจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือตามโครงการดังกล่าว และร่วมให้กำลัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีรายได้น้อย พร้อมรับฟังปัญหาในพื้นที่ เพื่อนำมาแก้ไขและพัฒนาพื้นที่ชุมชนให้อยู่ดีมีสุขต่อไป

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย

Related posts