ลำปาง-มทบ.32 ร่วมกับ ท.นครลำปาง มอบถุงยังชีพทบ. ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุยากไร้อย่างต่อเนื่อง

ลำปาง-มทบ.32 ร่วมกับ ท.นครลำปาง มอบถุงยังชีพทบ. ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุยากไร้อย่างต่อเนื่อง

“บ้านใกล้เรือนเคียง ดูแลความเป็นอยู่ไม่ห่าง” จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (โควิด – 19 )ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ทำให้ประชาชนในหลายพื้นที่ได้ผลกระทบกันเป็นอย่างมาก หลายครอบครัวขาดรายได้ รายได้ลดลง ไม่เพียงพอในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน บางครอบครัวมีความเป็นอยู่อย่างอดอยาก หาเช้ากินค่ำ ทางมณฑลทหารบกที่ 32 และเทศบาลนครลำปาง ได้เล็งเห็นความลำบากของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ทบ. ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุยากไร้อย่างต่อเนื่อง”

โดยเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 , พันเอก เมธา ณ พิกุล รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32, พันเอก พัทธดนย์ ทวีคำ ช่วยราชการกองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 และคณะนายทหารร่วมกับเทศบาลนครลำปาง นำโดย ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครพร้อมคณะ ร่วมกันลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ 3 ชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 5 ครัวเรือน ดังนี้

1.นายมณเทียน ทะนันไชยชมภู อายุ 76 ปี ชุมชนกำแพงเมือง ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง
2.นายศรีทน อินจา อายุ 70 ปี ชุมชนกำแพงเมือง ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง
3.นายถาวร ไทยเจริญ อายุ 53 ปี ชุมชนประตูตาล ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง
4. นายเฉลิม ไชยเมืองแก้ว อายุ 65 ปี ชุมชนประตูม้า ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง
5. นางจันทร์เพ็ญ ศรีธิน้ำโท้ง อายุ 61 ปี ชุมชนประตูม้า ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง

โดยประชาชนผู้ได้รับการช่วยเหลือต่างรู้สึกดีใจที่หน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมกับหน่วยทหาร ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ยังแสดงออกถึงความห่วงใยอันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจต่อผู้ได้รับผลกระทบได้เป็นอย่างมาก

พลตรีอโณทัย ชัยมงคล กล่าวว่า “ในวันนี้มณฑลทหารบกที่ 32 ได้มาร่วมกิจกรรมที่ดีๆของท่านนายกเทศมนตรีนครลำปาง ตัวท่านนายกเอง ท่านมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ยังขาดโอกาส หรือด้อยโอกาส ในเขตเมืองลำปาง ในช่วงที่สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ยังคงอยู่ ตัวท่านพร้อมทีมงานได้มามอบถุงยังชีพ ข้าวสา ร อาหารแห้งให้กับประชาชน ให้กับประชาชนนนที่ขาดโอกาส

ในวันนี้ทางทหารก็มีโอกาสได้มาเป็นส่วนสนับสนุนกิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนร่วมกับนายกเทศมนตรีนครลำปาง เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ว่าหน่วยงานของรัฐต้องร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น เราต้องดูแลพี่น้องประชาชน ที่ให้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ในช่วงสถานการณ์เช่นนี้ เพราะฉะนั้นกิจกรรมดีๆเช่นนี้ ทางเมืองลำปางเป็นเมืองแห่งความสุข ท่านนายกเทศมนตรีของลำปาง เรียกว่าท่านได้เข้าถึง เข้าใจและพัฒนาร่วมกับประชาชนในพื้นที่ลำปาง ทหารของลำปางก็พร้อมยืนเคียงข้างเพื่อนกิจกรรมที่ดี ร่วมกับเมืองลำปางและร่วมกับนายกเทศมนตรีนครลำปางขอบคุณมากครับ”

 

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts