นักธุรกิจหนุ่มหนุนโครงการประกวดคลิปวีดีโอสั้นผ่านแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ ของ ม.หาดใหญ่ ในคอนเทนต์ “เมืองหาดใหญ่ กับมุมประทับใจ”

นักธุรกิจหนุ่มหนุนโครงการประกวดคลิปวีดีโอสั้นผ่านแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ ของ ม.หาดใหญ่ ในคอนเทนต์ “เมืองหาดใหญ่ กับมุมประทับใจ”

วันนี้ 14 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมกัปตัน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หลังจากสถานการณ์”โควิด 19 “ได้ผ่อนคลายบางแล้ว ส่งผลให้เมืองท่องเที่ยวหลายเมืองได้จัดความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยประสบการณ์ใหม่ๆ โดยการสื่อสารผ่านประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ


ทางคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน ในการจักกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหาดใหญ่ให้เป็นที่รูกจักในมุมมองใหม่ๆโดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น tiktok facebook โดยกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ที่มีไอเดีย และแนวคิดใหม่ๆในการนำเสนอ โดยเน้นเนื้อหาการสร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับเมืองหาดใหญ่ผ่านมุมมองต่างๆที่ใช่เทคนิคการเล่าเรื่องและความคิดสร้างสรรค์ โดยมีคุณกิตติ เจนกำจรชัย ประธานองค์กร”เราเปลี่ยน….สงขลา เปลี่ยน”

และยังเป็นนักธุรกิจช่วยสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ เป็นสื่อกลางในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เมืองหาดใหญ่ , สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาได้ทีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถในการสร้างสื่อโซเชียลออนไลน์เพื่อสังคมและชุมชน และเป็นการสร้างแบรนด์ของดีเมืองหาดใหญ่ โดย ม.หาดใหญ่ ซึ่งมีหัวข้อการประกวดดังนี้ การสร้างคลิปวีดีโอคอนเทนส์โดนใจภายใต้หัวข้อ”เมืองหาดใหญ่ กับมุมประทับใจ”ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเมืองหาดใหญ่ บ้านเรา(หาดใหญ่ในแบบฉบับของคุณเป็นอย่างไร)


โดยคุณสมบัติผู้ส่งผลงาน เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า ,นักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า ,บุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 30 ปี สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกิจกรรมได้ทั้งในนามบุคคลหรือสถาบันการศึกษา สำหรับรางวัลการประกวด ประเภทคลิปวีดีโอ คอนเทนส์ “หาดใหญ่ ในมุมมองของฉัน “ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 มูลค่าเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร, ชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ,ชนะเลิศอันดับที่ 3 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

และ รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ส่วนประเภท popular vote ผ่าน 2 ช่องทาง ช่องทางละ มูลค่าเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร สามารถส่งผลงานโดยการ ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดผ่านทาง www.hbs.hu.ac.th หรือ เฟชบุ๊ก https://www.facebook.com/hbsfans ไม่จำกัดการส่งผลงาน( 1 รายชื่อ สามารถส่งได้มากกว่า 1 คลิป ) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 29 มิถุนายน 65

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts