นนทบุรี-ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดงานกาชาดอำเภอบางบัวทองอายุครบ120ปี

นนทบุรี-ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดงานกาชาดอำเภอบางบัวทองอายุครบ120ปี

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วย ดร.จำลอง ช่วยรอด คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสุชาติ ชมกลิ่น และส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางบัวทอง ร่วมกันเปิดงานมหกรรมของดี และงานการชาดอำเภอบางบัวทอง ปีนี้เป็นปีที่พิเศษ เพราะเป็นปีที่อำเภอบางบัวทอง มีอายุครบ120 ปี ทางอำเภอบางบัวทองจึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้น

เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่และสร้างโอกาสทางการตลาดแก่ผู้จำหน่ายและผู้บริโภคสินค้า ได้มาพบเจอกันโดยตรง ซึ่งจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของดีของอำเภอบางบัวทองเป็นที่รู้จักในหมู่ประชาชน บุคคลทั่วไปตลอดจนผู้มาเที่ยวงานเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเป็นการแก้ปัญหาค่าครองชีพครัวเรือนในปัจจุบันที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ให้ประชาชนสามารถมาซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง


ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

Related posts