สระบุรี – เอสซีจีสระบุรี ใส่ใจชุมชนรักสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปลูกป่า วันต้นไม้แห่งชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว อบต.บ้านยาง

สระบุรี – เอสซีจีสระบุรี ใส่ใจชุมชนรักสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปลูกป่า วันต้นไม้แห่งชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว อบต.บ้านยาง


วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)จำกัด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง จัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปี 2565 ของชาติ ที่บริเวณทางเข้าวัดชัน ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยเอสซีจีสนับสนุนต้นทองอุไร 200 ต้น ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณถนนสายบ้านยาง-บ้านหมากโดยมีนางลัดดาวัลย์ อินทรวิเชียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประชาชนจิตอาสา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรีและผู้นำชุมชนตำบลบ้านยางมาร่วมรับมอบ พร้อมร่วมจัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้วันต้นไม้แห่งชาติ ด้วยกัน
**************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts