ระยอง-รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชน เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดระยอง

ระยอง-รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชน เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดระยอง

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่จังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก ณ ถนนสายเลียบคลองใหญ่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โดยมีนายสุจินต์ สุขเกิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นายวิจิตร พาพลงาม ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านค่าย นายอุทัย วิรัติพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว นายปุณณวัฒน์ มิตรสนิท เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และนายกุมพล ชวนชม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ร่วมลงพื้นที่ โครงการดังกล่าวเป็นการสร้างถนนเพื่อเชื่อมสถานที่สำคัญในพื้นที่ ได้แก่ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์วังสามพญา วัดละหารไร่ วัดละหารใหญ่ อีกทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ลานจัดกิจกรรม และตลาดนัดสำหรับให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามาค้าขายในช่วงเย็น

จากนั้นเวลา 12.30 น. เดินทางไปยังสวนสุขภาพตำบลเชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง ติดตามการพัฒนาโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายประเชิญ เห่งยี่ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงเนิน นายมงคล สมานสทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลเชิงเนิน นายพยงค์ บินฮารูน รองนายกเทศมนตรีตำบลเชิงเนิน พร้อมเจ้าหน้าที่รายงานข้อมูลโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้ การลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นการตรวจเยี่ยมรับฟังแผนการพัฒนาโครงการและความต่อเนื่องของโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากโครงการในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ นายมงคลชัย ได้ขอบคุณหน่วยงาน อปท. ที่ร่วมดำเนินการโครงการต่างๆ และพัฒนาชุมชนโดยรอบให้น่าอยู่ ทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน พร้อมทั้งฝากให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองบูรณาการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของ อปท.ที่สำคัญและบริการที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ประชาชนรับทราบและเข้าถึงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่

Related posts