ฉะเชิงเทรา-ผู้ว่าฯแปดริ้ว เปิดกิจกรรม เปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน” ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กด้อยโอกาส มีอุปกรณ์ในการเรียนพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่

ฉะเชิงเทรา-ผู้ว่าฯแปดริ้ว เปิดกิจกรรม เปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน” ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กด้อยโอกาส มีอุปกรณ์ในการเรียนพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่


วันนี้ (12 พ.ค.65 ) ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการ “เปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน” ซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน มอบหมายให้บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินโครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน ซึ่งเป็นการรับบริจาคอุปกรณ์ และสิ่งของเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กด้อยโอกาส มีอุปกรณ์และสิ่งของที่พร้อม

สำหรับการเปิดภาคการศึกษาผ่านการบูรณาการทำงาน ร่วมกันในระดับพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” แก้ปัญหาเชิงรุกเด็กหลุดออกจากระบบ เพื่อคืนโอกาส สร้างอนาคต ให้เด็กกลับสู่โรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานประชาชน ร่วมบริจาคอุปกรณ์ และสิ่งของสนับสนุนการเรียนแก่เด็กด้อยโอกาส ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2565 ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา

เพื่อส่งมอบอุปกรณ์ และสิ่งของสนับสนุนให้แก่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ในช่วงเปิดเทอม เดือนพฤษภาคมนี้ ผ่านมามีผู้ให้การบริจาค หน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนมอบเสื้อผ้าชุดนักเรียน ผ่านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 221 ชุด
โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับมอบอุปกรณ์ สิ่งของสนับสนุนการเรียนจากผู้ให้การบริจาค และส่งมอบอุปกรณ์ สิ่งของสนับสนุนการเรียนให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 20 ราย
************

Related posts