ลำปาง- “ ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง “ แจกจ่ายน้ำสะอาดบรรเทาความเดือดร้อน ให้พี่น้อง​ต.พิชัย

ลำปาง- “ ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง “ แจกจ่ายน้ำสะอาดบรรเทาความเดือดร้อน ให้พี่น้อง​ต.พิชัย

 

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ร่วมแจกจ่ายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค-บริโภคบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านไร่ศิลาทอง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โดยสนับสนุนรถบรรทุกน้ำจำนวน 2 คัน รวมจำนวนการแจกจ่ายน้ำทั้งสิ้น 34,000 ลิตร เนื่องจากหมู่บ้านประสบปัญหาเครื่องดูดน้ำชำรุดซึ่งไม่สามารถดูดน้ำบาดาลมาใช้ได้ ซึ่งน้ำมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยหลังจากแจกจ่ายน้ำตามครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้ว พี่น้องประชาชนได้ขอบคุณทั้ง 2 หน่วยงานที่คอยดูแลเอาใจใส่และเมื่อทราบความเดือดร้อนก็ได้เร่งเข้าช่วยเหลือทันที ทั้งนี้จะได้ประสานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าความเดือดร้อนจะบรรเทาเบาบางลง

#ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก #ศบภมทบ32
ภาวินันท์​ บุตรหล้า​ รายงาน

Related posts