สระบุรี/ นายบุญปลูก เอนสาร หัวหน้าพรรคพึ่งตนเอง สนับสนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม กลุ่มรำโทนไทยบ้านสีทา อำเภอแก่งคอย

สระบุรี/ นายบุญปลูก เอนสาร หัวหน้าพรรคพึ่งตนเอง สนับสนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม กลุ่มรำโทนไทยบ้านสีทา อำเภอแก่งคอย

วันที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 10:00 น. นายบุญปลูก เอนสารหัวหน้าพรรคพึ่งตนเองนาวาอากาศเอก อมรธรรมวัฒน์ ไชยเสวกวิ รองหัวหน้าพรรคพึ่งตนเองนางณัฐปรีญา บัวสาย กรรมการบริหารศูนย์ประสานงานพรรคพึ่งตนเองสาขาสระบุรีนางสาวกุลณัฐฐา จิรจงพาณิชย์ โฆษกพรรคเพิ่งตนเองร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอแก่งคอย มีประธานชมรมวัฒนธรรมอำเภอแก่งคอย ประธานกลุ่มประเพณีรำโทนไทยบ้านสีทาใต้

ให้การต้อนรับคณะทำงานพรรคพึ่งตนเองได้เยี่ยมชมและสนับสนุนกิจกรรมงบประมาณ จำนวน20,000บาท ให้ทางชมรมวัฒนธรรมและกลุ่มรำโทนไทยบ้านสีทาเพื่อไปทำการร่วม วัฒนธรรม ประเพณี ในงานรำลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้น ณ อำเภอแก่งคอย ในวันที่ 1 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2565 ซึ่งทางนายบุญปลูก เอนสาร หัวหน้าพรรคเพิ่งตนเอง เล็งเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เพื่อจะได้สืบสานให้ลูกหลานในอนาคตต่อไป

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

Related posts