นนทบุรี – ดร.ประธานชาติพร้อมครอบครัวมอบกุฏิสุทฺธสีโล ให้กับวัดบางศรีเมือง นนทบุรี

นนทบุรี – ดร.ประธานชาติพร้อมครอบครัวมอบกุฏิสุทฺธสีโล ให้กับวัดบางศรีเมือง นนทบุรี
*************************

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ วัดบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ดร.สิทธิศักดิ์ เจียวพงษ์พิพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา-ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี -ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด พร้อมครอบครัว เจียวพงษ์พิพัฒน์ได้ฤกษ์ยามงามดีมอบกุฏิ สุทฺธสีโล ให้กับทางวัดบางศรีเมือง

เพื่อเป็น กุฏิประจำของพระ นันธวัฒน์(สุภทฺฺโท)เพื่อใช้เป็นที่จำวัดและตลอดจน สวดมนต์บท คาถาปาฏิโมกข์ ซึ่ง คาถาปาฏิโมกข์นี้ใน จังหวัดนนทบุรี จะมีพระที่สามารถสวดบท ปาฏิโมกข์ ได้เพียงไม่กี่องค์ ฉะนั้น ทางดร.สิทธิศักดิ์ เจียวพงษ์พิพัฒน์จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่จะสวดมนต์และนั่งวิปัสสนาเพื่อเผยแพร่และเผยแผ่ตลอดจนทะนุบำรุงพระศาสนาและสนับสนุนให้ พระมีการจำวัดเพื่อท่องบทสวดมนต์ต่างๆผู้รับมอบพระครู สังฆ์รักษ์ ธงชัย(เจ้าอาวาสวัดบางศรีเมือง)

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts