ส่อง ผู้มีสิทธิ์สอบผู้ช่วย ภาค ค.ขนสื่อการ เข้าสอบสอนที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาจัดขึ้นเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วยฯในสังกัด สพฐ.

ส่อง ผู้มีสิทธิ์สอบผู้ช่วย ภาค ค.ขนสื่อการ เข้าสอบสอนที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาจัดขึ้นเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วยฯในสังกัด สพฐ.

 


วันนี้ 19 มีนาคม 2565 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยนายพรศักดิ์ จินา ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา จากการลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมห้องสอบ ครูผู้เช่วยเข้าสอบภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพและปฏิบัติงานในสถานศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าสอบแข่งขันฯ จำนวน 416 ราย 23 วิชาเอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564


สำหรับบรรยากาศโดยภาพรวม ผู้เข้าสอบ ต่างขนอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน เพื่อสาธิตการสอนต่อหน้าคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้
โดยดำเนินการสอบตั้งแต่วันที่ 19-20 มีนาคม 2565 ณ สนามสอบโรงเรียน
วรนารีเฉลิม ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts