นราธิวาส-กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ที่จ.นราธิวาส เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2565

นราธิวาส-กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ที่จ.นราธิวาส เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2565

 

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไป และหนังสือเดินทางฮัจญ์ (ไม่รวมหนังสือเดินทางทูต ราชการ และหนังสือเดินทางของพระภิกษุ ) ที่จังหวัดนราธิวาส ตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องโถงชั้นล่าง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีนายจาตุรนต์ ไชยะคำ รองอธิบดีกรมการกงสุล นายกาจฐิติ วิวัธวานนท์ ผู้อำนวยการกองหนังสือเดินทาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ คอยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่มารับบริการขอทำหนังสือเดินทางครั้งนี้

โอกาสนี้นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้พบปะพี่น้องประชาชนและออกเยี่ยมการให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ในครั้งนี้ด้วย พร้อมด้วยนายปรีชา นวลน้อยปลัดจังหวัดนราธิวาส และนายบัญชา กันหาสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส

ทางด้านนายจาตุรนต์ ไชยะคำ รองอธิบดีกรมการกงสุล กล่าวว่า การจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ที่จังหวัดนราธิวาส เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องเดินทางไปที่จังหวัดยะลา ซึ่งการจัดหน่วยหนังสือเดินทางครั้งนี้จะเห็นได้ว่ามีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะสอดคล้องกับการเปิดประเทศในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย

และวันนี้นอกจากการทำหนังสือเดินทางแล้ว เรายังมีบริการเรื่องการรับรองเอกสารเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่ไปทำงานมาเลเซียไปอยู่ที่นั้นอาจจะมีการจดทะเบียนต่างๆเช่น สูติบัตร จดทะเบียนสมรส นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ต่างประเทศก็สามารถผ่อนผันการเกณฑ์ทหารผ่านทางสถานทูตได้ ซึ่งเรามีการคุ้มครองคนไทยที่ประสบปัญหาหากไปทำงานต่างประเทศด้วย โดยสามารถติดต่อร้องเรียนทางออนไลน์กับกรมการกงสุลได้โดยตรง เช่น ในเรื่องการตามหาญาติ หรือเกิดอุบัติเหตุ ก็สามารถให้การช่วยเหลือได้

สำหรับค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง โดยค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางฮัจญ์ อายุเล่มไม่เกิน 3 ปี 500 บาท ทำได้เพียงหนึ่งเล่มเท่านั้น โดยหากเคยทำหนังสือเดินทางฮัจญ์แล้ว จะไม่สามารถขอทำซ้ำได้อีก โดยค่าทำเนียมหนังสือเดินทาง อายุเล่มไม่เกิน 5 ปี 1,000 บาท ค่าทำเนียมหนังสือเดินทาง อายุเล่มไม่เกิน 10 ปี 1,500 บาท และค่าส่งไปรษณีย์EMS 40 บาท
โดยผู้รับบริการจะได้รับหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ ภายใน 2 สัปดาห์ โดยกรมการกงสุล จะจัดส่งตามที่อยู่ที่ผู้รับบริการระบุไว้

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts