เชียงใหม่-เปิดโครงการตลาดนัด “ของดีเมืองเหนือ เอื้อเฟื้อชุมชน”

เชียงใหม่-เปิดโครงการตลาดนัด “ของดีเมืองเหนือ เอื้อเฟื้อชุมชน”

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น.นายกลศาสตร์ เรืองแสน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ของดีเมืองเหนือ เอื้อเฟื้อชุมชน”โดยมี นาย เฉลิมนิเวศน์ สันต๊ะวงค์  ผู้จัดการเขตศูนย์การค้าโลตัส  และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเปิดงาน

นายกลศาสตร์ เรืองแสน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดตลาดนัด“ของดีเมืองเหนือ เอื้อเฟื้อชุมชน” เป็นแนวทางหนึ่งที่จะส่งเสริมและเป็นช่องทางการตลาดให้กับเกษตรลูกค้าและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพื่อจำหน่ายสินค้าทั้งอุปโภคและบริโภค เป็นการสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์การค้า โลตัส สาขาเชียงใหม่ – คำเที่ยง และสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ จัดระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์การค้า โลตัส สาขาเชียงใหม่ – คำเที่ยง แห่งนี้ ขอขอบคุณ ศูนย์การค้า โลตัส ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานที่จัดงานได้อย่างดียิ่ง

นาย เฉลิมนิเวศน์ สันต๊ะวงค์   ผู้จัดการเขตศูนย์การค้าโลตัส   กล่าวว่า      กิจกรรมนี้ ศูนย์การค้าโลตัส สาขาเชียงใหม่ – คำเที่ยง ได้ร่วมกับ ธ.ก.ส. จัดตลาดนัด ของดีเมืองเหนือ เอื้อเฟื้อชุมชน เพื่อสนับสนุนช่องทางการตลาดให้กับเกษตรลูกค้า ผู้ประกอบการ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งผลิตภัณฑ์  ที่นำมาจำหน่ายได้คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น และเป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค การจัดงานในครั้งนี้ ศูนย์การค้าโลตัส สาขาเชียงใหม่ – คำเที่ยง ได้รับความร่วมมือจาก ธ.ก.ส. โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประสานความร่วมมือเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนจะจัดขึ้นอีกในโอกาสต่อไป

ภาพ-ข่าว พัฒนชัย/เชียงใหม่

Related posts