SPRC รายงานสถานการณ์การปฏิบัติงานเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหล ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2565

SPRC รายงานสถานการณ์การปฏิบัติงานเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหล ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2565

ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าดูได้ที่ www.sprc.co.th
สรุปผลการปฏิบัติงานในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ปฏิบัติการในทะเล
บริษัทฯ ปฏิบัติงานในขั้นตอนการพันปิดรอยปริที่บริเวณด้านบนและด้านล่างของท่ออ่อนใต้ทะเลฝั่งตะวันออกเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ บริษัทฯ หยุดการปฏิบัติงานเป็นเวลา 1 วันในวันที่ 18 มีนาคม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้หยุดพักและเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป โดยบริษัทฯ จะเริ่มการปฏิบัติงานอีกครั้งในวันที่ 19 มีนาคม ในขั้นตอนการฉีดซีลแลนท์ (Sealant)ที่บอลวาล์ว (Ball Valves)

บริษัทฯ ยืนยันความตั้งใจในการแก้ไขปัญหา โดยร่วมมือกับหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นกองทัพเรือโดยทัพเรือภาค 1 กรมเจ้าท่า กรมควบคุมมลพิษ และจังหวัดระยองอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการทำงานที่โปร่งใสพร้อมแจ้งกระบวนการแก้ไขปัญหาในทุกขั้นตอน มีแผนการปฏิบัติงานที่รัดกุม โดยเมื่อพันปิดท่อที่เสียหายและกำจัดน้ำมันที่คงค้างในท่อได้แล้ว จะสามารถนำท่อขึ้นมาเพื่อตรวจสอบสาเหตุและวางแนวทางป้องกันเหตุน้ำมันรั่วไหลในอนาคตต่อไป

บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการในทะเลที่บริเวณทุ่นรับน้ำมันดิบกลางทะเล เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคราบฟิล์มน้ำมันในทะเล ด้วยเรือปฏิบัติการเฝ้าระวังทั้งหมด 18 ลำอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยเรือปฏิบัติการ 12 ลำ ที่ดำเนินการกางทุ่นกักน้ำมัน (Boom) จำนวน 6 เส้น พร้อมเรือปฏิบัติการ 5 ลำ เรือสั่งการ 1 ลำ และโดรน (Drone) 1 เครื่อง โดยดำเนินการบินตรวจสอบฟิล์มน้ำมันในทะเล ตลอดแนวห่างจากชายฝั่ง 1-2 กิโลเมตร โดยสามารถยืนยันได้ว่าไม่มีการพบคราบฟิล์มน้ำมันแต่อย่างใด

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ครอบครัว SPRCจิตอาสา ประมาณ 30 ท่าน พร้อมถุงขยะสีดำ เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด “Beach cleaning” ณ ก้นอ่าว หาดแม่รำพึง ซึ่งจัดโดย อบต. เพ

ปฏิบัติการในทะเลใกล้ชายฝั่ง
-เรือสนับสนุนจากกรมเจ้าท่า จำนวน 7 ลำ
-มีเรือเฝ้าระวังและตรวจสอบตลอดแนวชายฝั่ง จำนวน 2 ลำ ผลการตรวจสอบ ไม่พบคราบฟิล์มน้ำมัน
-มีการใช้ Drone บินตรวจสอบฟิล์มน้ำมันบริเวณชายฝั่ง จำนวน 2 เครื่อง ไม่พบคราบฟิล์มน้ำมัน
-ทำความสะอาดบริเวณชายหาด เก็บหินภูเขาไฟ เก็บทาร์บอลปริมาณเล็กน้อยซึ่งได้มีการเก็บและนำมากำจัดที่ บริษัทฯ ตามขั้นตอน อีกทั้งยังได้ทำความสะอาดบริเวณชายหาด และมีการไถพรวน

ความคืบหน้าและแผนการดำเนินงานจัดทำแผนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
คุณภาพน้ำทะเลวันที่ 10 มีนาคม 2565 หาดแม่รำพึง จากร้านป้ายาถึงลานหินขาว ค่า TPH < 0.25-0.55 เทียบกับค่ามาตรฐาน 1 ไมโครกรัม/ลิตร โดยทั้ง 4 สถานี มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ติดต่อกัน 4 ครั้ง 28 กุมภาพันธ์ 3, 7 และ 10 มีนาคม 2565

ความคืบหน้าด้านการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคม
การดำเนินงานจ่ายเงินช่วยเหลือ
สรุปยอดการจ่ายเงินช่วยเหลือ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565 แยกเป็นกลุ่มดังนี้
ประมงพื้นบ้าน และกลุ่มประมง จำนวน 1,793 ลำ เป็นเงิน 79.9 ล้านบาท
อาชีพอื่นๆ 1,188 ราย เป็นเงิน 18.3 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น 2,981 ราย เป็นเงิน 98.2 ล้านบาท
โรงแรม ท่องเที่ยว ร้านอาหาร อยู่ในระหว่างการเจรจา
ส่วนด้านสุขภาพ ไม่มีการยื่นคำร้อง

การปฏิบัติงานในวันนี้และช่วง 24 ชั่วโมงข้างหน้า
ปฎิบัติการในทะเลบริเวณทุ่นรับน้ำมันดิบกลางทะเล
บริษัทฯ จะยังคงดำเนินการปฏิบัติการในทะเล เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคราบฟิล์มน้ำมันในทะเลที่บริเวณทุ่นรับน้ำมันดิบกลางทะเล ด้วยเรือปฏิบัติการเฝ้าระวังทั้งหมด 18 ลำอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยเรือปฏิบัติการ 12 ลำ ที่ดำเนินการกางทุ่นกักน้ำมัน (Boom) จำนวน 6 เส้น พร้อมเรือปฏิบัติการ 5 ลำ เรือสั่งการ 1 ลำ และเรือตรวจสอบทางอากาศหรือโดรน (Drone) 1 เครื่อง

ปฎิบัติการในทะเลใกล้ชายฝั่ง
-ยังคงมีเรือสนับสนุนจากกรมเจ้าท่า จำนวน 7 ลำ
-ยังคงมีเรือเฝ้าระวังและตรวจสอบตลอดแนวชายฝั่ง จำนวน 2 ลำ
-ยังคงมีการใช้ Drone บินตรวจสอบฟิล์มน้ำมันบริเวณชายฝั่ง จำนวน 2 เครื่อง
-ยังคงทำความสะอาดบริเวณชายหาด เก็บหินภูเขาไฟ เก็บทาร์บอล และมีการไถพรวน

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts