ผู้ช่วย รมว.แรงงาน รับฟังผลสำรวจความเชื่อมั่นทางธุรกิจของผู้ประกอบการญี่ปุ่นในประเทศไทย ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย

ผู้ช่วย รมว.แรงงาน รับฟังผลสำรวจความเชื่อมั่นทางธุรกิจของผู้ประกอบการญี่ปุ่นในประเทศไทย ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ Mr. TAKETANI Atsushi ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย (JETRO Bangkok) และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมหารือ เพื่อรายงานผลการสำรวจความเชื่อมั่นทางธุรกิจของผู้ประกอบการญี่ปุ่นในประเทศไทยช่วงครึ่งปีหลังของปี 2564 และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ผ่านทางระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวว่า การหารือในครั้งนี้จะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองและแนวโน้มการลงทุนของต่างชาติที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวางนโยบายเศรษฐกิจของไทยในอนาคต รวมถึงเป็นมุมมองสำคัญที่เชื่อมโยงกับด้านแรงงานที่เป็นรากฐานของเศรษฐกิจต่อไป
ทั้งนี้ ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ณ เดือนธันวาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 964,123 คน เป็นแรงงานญี่ปุ่น จำนวน 18,387 คน

Related posts