“อินโดรามา ห่วงใยคุณ” มอบเครื่องอุปโภคบริโภค บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

“อินโดรามา ห่วงใยคุณ” มอบเครื่องอุปโภคบริโภค บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 

วันที่ 16 มีนาคม 2565 – กลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส หรือ ไอวีแอล (IVL) ในจังหวัดระยอง ประกอบด้วยบริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด และบริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) มอบข้าวสาร ไข่ไก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง นำมันพืช และซอสปรุงรส แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยมีนายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และประธานชุมชนเขต 1 เทศบาลเมืองมาบตาพุด ร่วมให้เกียรติเป็นประธานรับมอบในครั้งนี้


เครื่องอุปโภคบริโภคจะถูกส่งมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่กักตัวในที่พักอาศัย เพื่อลดความเสี่ยงในการเดินทางออกนอกพื้นที่ โดยจะแจกจ่ายไปยัง 6 ศูนย์บริการสาธารณสุข ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด ศูนย์บริการสาธารณสุขตากวน ศูนย์บริการสาธารณสุขเกาะกก ศูนย์บริการสาธารณสุขมาบข่า ศูนย์บริการสาธารณสุขห้วยโป่ง และศูนย์บริการสาธารณสุขโขดหิน

อินโดรามา ขอเป็นกำลังใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง ให้การช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนไม่ว่าจะเกิดเหตุภัยพิบัติใด น้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน เราจะผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน


ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts