สมุทรสงคราม-กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ดำเนินการตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในระบบจ่ายอยู่เสมอ

สมุทรสงคราม-กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ดำเนินการตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในระบบจ่ายอยู่เสมอ
****************************


วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.00​ น. กปภ.สาขาสมุทรสงคราม โดย นายณัฐพนธ์ ฤกษ์นิยม ผจก.กปภ.สาขาสมุทรสงคราม มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. พิชยา หงสกุล หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด ดำเนินการตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในระบบจ่ายน้ำ โดยมีเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์​ งคน.1 กปภ.ข.3 พร้อมทั้งบริษัทคู่สัญญาฯ และ third party อย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพน้ำของ กปภ. ให้กับลูกค้า เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ กปภ. ตามวิสัยทัศน์ “มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา”

Related posts