สมุทรสงคราม-กปภ.สาขาสมุทรสงคราม เร่งตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งแก้ปัญหาน้ำประปาไม่ไหลของวัดจุฬามณี ต.บางช้าง อ.อัมพวา

สมุทรสงคราม-กปภ.สาขาสมุทรสงคราม เร่งตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งแก้ปัญหาน้ำประปาไม่ไหลของวัดจุฬามณี ต.บางช้าง อ.อัมพวา

นายณัฐพนธ์ ฤกษ์นิยม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นายนพพล วัฒนสืบสิน หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัด เร่งตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งปัญหาน้ำประปาไม่ไหลของวัดจุฬามณี ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยตรวจสอบการทำงานของมาตรวัดน้ำ จำนวน 3 เครื่อง และตรวจสอบพบปัญหาท่อเดิมรั่วในถนนและมีขนาดเล็ก จึงได้เร่งซ่อมโดยทันที ทำให้ปัจจุบันน้ำประปาไหลเป็นปกติแล้ว ซึ่งในระหว่างดำเนินการซ่อมท่อ พนักงานในสังกัดได้ลงพื้นที่ให้บริการน้ำประปาโดยรถน้ำ กปภ. เพื่อสำรองน้ำลงถังพักบรรเทาความเดือดร้อนอีกด้วย สร้างความประทับใจให้ลูกค้าเป็นอย่างมาก


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม โดย นายณัฐพนธ์ ฤกษ์นิยม ผจก.กปภ.สาขาสมุทรสงคราม มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 300 ขวด เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รักสามัคคี ปลูกจิตสำนึกและค่านิยมอันดีงาม จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 ที่จะถึงนี้ ณ วัดประดู่ ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม โดย นายณัฐพนธ์ ฤกษ์นิยม ผจก.กปภ.สาขาสมุทรสงคราม มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 200 ขวด ให้กับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อใช้ในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจะมีกิจกรรมสะสมแคลอรี่ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม (DPE nub cal @ สมุทรสงคราม) ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ในสวนสุขภาพของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

กวีชัย/สมุทรสงคราม

Related posts