SPRC รายงานสถานการณ์การปฏิบัติงานเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหล ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2565

SPRC รายงานสถานการณ์การปฏิบัติงานเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหล ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2565

ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าดูได้ที่ www.sprc.co.th
สรุปผลการปฏิบัติงานในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ปฏิบัติการในทะเล
บริษัทฯ ดำเนินงานที่ต่อเนื่องในขั้นตอนการพันปิดรอยปริบริเวณด้านบนท่ออ่อนด้วยโครงสร้างชั้นที่สาม ด้วยความระมัดระวังและเฝ้าสังเกตเพื่อให้มั่นใจว่าการพันปิดรอยปริดังกล่าวนั้นมีประสิทธิภาพ ซึ่งการปฏิบัติงานในแต่ละวันอยู่ภายใต้สภาวะของคลื่นลมและกระแสน้ำ อีกทั้งสภาวะน้ำลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นจึงส่งผลให้การดำเนินงานเพื่อพันปิดรอยปริที่ท่ออ่อนในทุกขั้นตอนต้องใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติงานที่มากขึ้น
บริษัทฯ จึงต้องประเมินสถานการณ์และปรับแผนตามความเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการในทะเล เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคราบฟิล์มน้ำมันในทะเลและชายฝั่ง ด้วยเรือปฏิบัติการเฝ้าระวังทั้งหมด 24 ลำอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยเรือปฏิบัติการ 16 ลำ ที่ดำเนินการกางทุ่นกักน้ำมัน (Boom) จำนวน 8 เส้น พร้อมเรือปฏิบัติการ 5 ลำ เรือสั่งการ 1 ลำ และเรือตรวจสอบทางอากาศหรือโดรน (Drone) 2 ลำ โดยดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังคราบน้ำมันในทะเล ตลอดแนวห่างจากชายฝั่ง 1-2 กิโลเมตร โดยสามารถยืนยันได้ว่าไม่มีการพบคราบฟิล์มน้ำมันแต่อย่างใด

ปฏิบัติการบนชายฝั่ง
ทีมปฏิบัติการบนชายฝั่งของ SPRC ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยเฝ้าระวังและตรวจสอบตลอดแนวชายหาด ไออาร์พีซี กรมอุตุฯ กรมประมง ระยองบีช ลานหินขาว เยลโล่เฮ้าส์ และก้นอ่าว ซึ่งไม่ได้รับรายงานเรื่องกลิ่นและพบคราบฟิล์มน้ำมันแต่อย่างใด บริษัทฯ ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณชายหาด อย่างเช่นทุกวัน

ความคืบหน้าและแผนดำเนินงานการจัดทำแผนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ เก็บตัวอย่างน้ำ บริเวณหาดแม่รำพึง 4 จุด จากร้านป้ายาถึงลานหินขาว ทุกจุด ค่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ความคืบหน้าด้านการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคม
วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป SPRC จะดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือ กลุ่มประมง จำนวน 300 ราย ณ เทศบาล ตำบลเนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง

บริษัท SPRC ได้บันทึกคำร้องจากผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหล จนถึงคำร้องที่ยื่นเข้ามาในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นบริษัท SPRC จึงขอยุติการรายงานสรุปผลการบันทึกและจัดกลุ่มข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหล ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป โดยจะนำข้อมูลดังกล่าวไปประสานงานกับคณะทำงานในการพิจารณาต่อไป

การปฏิบัติงานในวันนี้และช่วง 24 ชั่วโมงข้างหน้า
ปฎิบัติการในทะเล
บริษัทฯ จะยังคงดำเนินการปฏิบัติการในทะเล เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคราบฟิล์มน้ำมันในทะเลและชายฝั่ง ด้วยเรือปฏิบัติการเฝ้าระวังทั้งหมด 24 ลำอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยเรือปฏิบัติการ 16 ลำ ที่ดำเนินการกางทุ่นกักน้ำมัน (Boom) จำนวน 8 เส้น พร้อมเรือปฏิบัติการ 5 ลำ เรือสั่งการ 1 ลำ และเรือตรวจสอบทางอากาศหรือโดรน (Drone) 2 ลำ โดยดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังคราบน้ำมันในทะเล ตลอดแนวห่างจากชายฝั่ง 1-2 กิโลเมตร

ปฎิบัติการบนชายฝั่ง
บริษัทฯ เฝ้าระวังและตรวจสอบตลอดแนวชายหาดและเก็บขยะ และดำเนินการทำความสะอาดคราบน้ำมันที่อยู่ใต้ทรายบริเวณชายหาด ด้วยการพลิกหน้าทรายโดยใช้อุปกรณ์ไถคราดโดยแรงงานคน

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts