ลำพูน- ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เผย ไม่มีการปิดหมู่บ้านขุนก๋อง เจ้าหน้าที่ร่วมกับทุกส่วนเร่งให้ความช่วยเหลือผู้กักตัวแล้ว

ตามที่ได้มีโพสต์ข้อความในเฟสบุ๊ค(Facebook) ว่า *สั่งปิด !!! บ้านขุนก๋อง หมู่ 6 เส้นทางปงแม่ลอบ อ.แม่ทา คลัสเตอร์ทั้งหมู่บ้าน ห้ามเข้า ห้ามออก ชาวบ้านวอนหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปช่วยเหลือบรรเทา ดูแลชาวบ้านด้วย นั้น

 

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 17:30 นาฬิกา นายอำเภอแม่ทา ได้ร่วมประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สาธารณสุขอำเภอ(สสอ.)แม่ทา, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ, กำนันตำบลทาแม่ลอบ และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยฮ่อม เพื่อรับทราบสถานการณ์และวางแผนในการควบคุมโรค ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)บ้านห้วยฮ่อม และขอรายงานข้อเท็จจริง การเตรียมการป้องกันควบคุมโรค และช่วยเหลือประชาชน ดังนี้

บ้านขุนก๋อง หมู่ที่ 6 ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน มีประชากร 800 คน 239 ครัวเรือน แบ่งเป็น 2 กลุ่มบ้าน ประกอบด้วย บ้านหลวงใหม่ จำนวน 78 ครัวเรือน 380 คน บ้านขุนก๋อง จำนวน 161 ครัวเรือน 420 คน ทั้ง 2 กลุ่มบ้านนี้ห่างกันประมาณ 6 กิโลเมตร พบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)ในหมู่บ้านขุนก๋อง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 จำนวน 4 ราย

จากการสอบสวนโรค มีการสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันในวันที่ 2 มีนาคม 2565 จากอำเภอเมืองลำพูน ทั้ง 4 ราย และวันที่ 9 มีนาคม 2565 พบผู้ป่วยเพิ่มอีก จำนวน 3 ราย รวมเป็น 7 ราย แยกเป็นบ้านหลวงใหม่ จำนวน 1 ราย บ้านขุนก๋อง จำนวน 6 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 38 ราย 23 ครัวเรือน

ในการควบคุมโรคเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านห้วยฮ่อม ได้ดำเนินการคัดกรอง เพื่อคัดแยกกลุ่มเสี่ยงสูง เสี่ยงต่ำ และทำการตรวจหาเชื้อเบื้องต้น โดยกลุ่มผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาที่ตั้งศูนย์โควิดชุมชนระดับอำเภอ หรือ Community Isolation(CI) ศาลาสนามกีฬาบ้านปงแม่ลอบ จำนวน 6 ราย , การกักตัวที่บ้าน หรือ Home Isolation (HI) จำนวน 1 ราย

ทั้งนี้ เนื่องจากหมู่บ้านขุนก๋องเป็นหมู่บ้านชนเผ่าปาเกอกะญอ(กระเหรี่ยง) มีข้อจำกัดในการสร้างความเข้าใจในการกักตัวของกลุ่มเสี่ยงสูง และเสี่ยงต่ำ ทาง รพ.สต.บ้านห้วยฮ่อม ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) จึงได้จัดทำสัญลักษณ์เพื่อแยกกลุ่ม โดยใช้ผ้าสีแดง หมายถึงกลุ่มเสี่ยงสูง Quarantine (HQ) เป็นการกักกันผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 23 ครัวเรือน ผ้าสีเหลือง หมายถึงกลุ่มเสี่ยงต่ำ กักตัวในสถานกักตัวของรัฐ หรือ State Quarantine(SQ) จำนวน 26 ครัวเรือน และเข้าไปมอบผ้าสัญลักษณ์พร้อมอธิบายถึงข้อปฏิบัติในการกักตัว

สำหรับประเด็นที่มีการสั่งปิดหมู่บ้าน ตามโพสต์ข้อความในเฟสบุ๊ค ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ทางหมู่บ้านไม่มีการปิดหมู่บ้านแต่อย่างใด แต่เนื่องจากมีการปรับปรุงถนนเข้าออกภายในหมู่บ้าน จึงทำให้การสัญจรไปมาลำบาก และทางผู้ใหญ่บ้านได้ขอความร่วมมือกับผู้ที่เข้าออกภายในหมู่บ้าน หลีกเลี่ยงการเข้าออกภายในหมู่บ้าน เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทางหมู่บ้านไม่ได้มีประกาศปิดหมู่บ้าน หรือตั้งด่านปิดทางเข้าออกหมู่บ้านแต่อย่างใด

ในส่วนของการช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ถูกกักตัว ทางเจ้าหน้าที่ได้ส่งข้อมูลขอรับชุดธารน้ำใจจากเหล่ากาชาดจังหวัด และมีการช่วยเหลือกันภายในชุมชน และจากชุมชนใกล้เคียง โดยมีศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือ ณ ศูนย์รวมใจชุมชน ลำพูน ร่วมฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน บ้านขุนก๋อง หมู่ 6 ตำบลทาแม่ลอบ และทางองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ทาแม่ลอบ พิจารณาช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป โดยแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคในปัจจุบัน ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในวงจำกัด และจะได้รายงานถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ดังกล่าวให้ทราบต่อไป..

 

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน

Related posts