เชียงใหม่-ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ขานรับนโยบายมาตรการเชิงรุกโครงการ “ชิงเก็บ ลดเผา”

ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ลงพื้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่ตรวจการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(นายวราวุธ ศิลปอาชา) พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมคลายความร้อนให้กับสัตว์ โดยมีนายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

วันนี้ (9 มีนาคม 2565) เวลา 09.30 น. นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเดินทางมาปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมทั้งตรวจการจัดทำแนวกันไฟป่า ด้านทิศตะวันตก เขตติดต่ออุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย นายอรรถพร เผยว่า ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อน อุณหภูมิสูงสุด 35 องศา


ในขณะเดียวกันทางภาคเหนือในช่วงต้นปีจะประสบปัญหาเรื่องไฟป่าและหมอกควัน ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) สวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ในทุกๆ ปี มักจะประสบกับปัญหาไฟไหม้ป่าข้างทางเขตติดต่อกับหน่วยงานรอบข้างที่เป็นแนวเชิงเขาหรือตามไหล่ทางแนวรั้วด้านหลังประตูทางเข้าสวนสัตว์เชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ทางสวนสัตว์เชียงใหม่จึงได้ร่วมกันจัดทำแนวป้องกันไฟป่าซึ่งเป็นวิธีการป้องกันไม่ให้ไฟป่าลุกลาม หรือช่วยชะลอการลุกลามได้ในระดับหนึ่ง


ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้กำหนดให้ปี 2565 เป็นปีแห่งการฟื้นฟูและการปรับตัวทุกมิติ สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนเพิ่มสมรรถนะปรับแนวคิดและระบบในการทำงานแบบใหม่สร้างการรับรู้ความเข้าใจและการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนทำงานแบบใหม่ ทส.ยกกำลัง X โดยให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาไฟป่าถือเป็นภารกิจสำคัญที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยการใช้มาตรการเชิงรุก ตามโครงการ “ชิงเก็บ ลดเผา” และการเปิดยุทธการป้องกันไฟป่า ถือเป็นหนึ่งในแนวทางการทำงานเชิงรุกที่เน้นการประสานงานกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างยั่งยืน


และในส่วนของการดูแลคุณภาพชีวิตสัตว์ทุกตัวภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ทางเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์ ได้เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับสัตว์ เช่น อุรังอุตัง ใช้วิธีคลายร้อนโดยการปูพื้นด้วยเกล็ดน้ำแข็ง ประดับหวานเย็นหลากสี ให้กับอุรังอุตัง ภายในส่วนจัดแสดงกลางแจ้ง และสัตว์อีกชนิดหนึ่งคือช้างพังไชโย ช้างเอเชีย ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมหวานเย็นผลไม้ใส่ถังน้ำมอบให้กับช้างพังไชโย พร้อมกับมีการพ่นสเปรย์ละอองน้ำภายในส่วนจัดแสดงช้างเอเชีย
ส่วนบริเวณโดยรอบได้มีการฉีดพ่นน้ำเป็นประจำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในชั้นบรรยากาศตามส่วนจัดแสดงสัตว์ต่างๆ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ อีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ 053-221179 หรือ www.chiangmai.zoothailand.org ทุกวันเวลาราชการ

นภาพร/เชียงใหม่

Related posts