สมุทรสงคราม-ตัวแทนประชาชนผู้เดือดร้อนขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม-ตัวแทนประชาชนผู้เดือดร้อนขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

 

วันนี้(8 มี.ค.65)ที่บริเวณหน้าศาลาจังหวัดสมุทรสงคราม นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยพันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด นายสันชัย พัฒนะวิชัย หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายไชยวัฒน์ วิเศษการ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมรับมอบหนังสือขอความอนุเคราะห์ประสานงานการจัดหาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จากนายธนู เสมอจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่โดยมีประชาชนชาวตำบลลาดใหญ่ที่ประสบปัญหาการขาดเคลื่อน้ำ เดินมามาร่วมมอบหนังสือ

สืบเนื่องจากพื้นที่ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 12 หมู่บ้าน ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ จึงขอเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ จัดทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ในการขอความอนุเคราะห์ประสานงานกับสำนักทรัพยากรน้ำบาดดาลเขต 8 ราชบุรี จัดหาน้ำบาดาลสำหรับการอุปโภคบริโภค เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนของตำบลลาดใหญ่ทั้ง 12 หมู่บ้าน

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กล่าวกับประชาชน ที่มายื่นหนังสือว่า นอกจาพื้นที่ตำบลลาดใหญ่ที่ประสบปัญหาแคลนน้ำแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแล้ว ยังมีประชาชนในเขตตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที ตำบลบางลี่ อำเภออัมพวา และในเขตเทศบาลตำบลอัมพวา เรื่องดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นรอย่างยิ่ง ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จัดทำหนังสือถึงสำนักงานสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8 ราชบุรี และกรมทรัพยากรน้ำบาดาลพร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาต่อไป

 

รุ่งนภา/ข่าว ธิติมา/เรียบเรียง

Related posts