ลำปาง-มทบ.32 สร้างความเข้าใจ ร่วมมือป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ลำปาง-มทบ.32 สร้างความเข้าใจ ร่วมมือป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย พันเอกนพอนันต์ ปาลิวนิช หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 ลงพื้นที่ร่วมพบปะหารือและรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะอันเนื่องมาจากผลกระทบของการเกิดไฟป่าหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และสุขภาพของพี่น้องชุมชนรอบดอยพระบาท พร้อมการเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำปาง ด้วยการประสานความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ

นายจิระภัทร กันธิยาใจ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพระบาท – ม่อนพระยาแช่ คุณดวงพร เกียรติดำรง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรเมืองเขลางค์ และ จิตอาสาพระราชทาน 904 หลักสูตรพื้นฐานภาค 3 รุ่นที่ 1/65 และภาคประชาชนชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี เป็น 1 ใน 36 ชุมชนรอบดอยพระบาทที่ได้รับผลกระทบและเผชิญปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่องหลายปี สร้างความเสียหายต่อป่าชุมชน เกิดฝุ่น PM 2.5 ส่งผลกระทบสุขภาพของประชาชน โดยปัญหาและข้อเสนอแนะดังกล่าวจะได้นำไปขยายผลกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางร่วมกันแก้ไขในระยะยาวต่อไป

ในการนี้ นายธวัชชัย สุปินะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์/ประธานชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี และ ประธานชมรมผู้สูงอายุ ประธาน อสม. และจิตอาสาชุมชนเหยี่ยวไฟ พร้อมด้วยคณะกรรมหมู่บ้านร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา ขอบคุณหน่วยทหารและส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ลงพื้นที่ทำให้มีกำลังใจในการแก้ไขปัญหา พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในปกป้องพื้นที่ป่าของชุมชนเพื่อให้ลำปางมีอากาศสดใส ไร้หมอกควัน โอกาสนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้มอบสิ่งของและเอกสารประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันไฟป่าของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อพี่น้องในชุมชนต่อไป

#ทหารพร้อมอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชน #มทบ32รณรงค์ลดไฟป่าหมอกควัน
#คนลำปางร่วมใจสร้างฟ้าใสไร้หมอกควัน #กองทัพบก #ศบภมทบ32

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts