อดีต ผอ.สถานศึกษา และ ที่ปรึกษา ศอ.บต. เผยข้อมูลเรื่อง ประมง ในพื้นที่”คลาดเคลื่อน” ชายทะเลจะนะ ไม่ได้ สมบูรณ์ เหมือนที่ เอ็นจีโอ พูด ในขณะที่ กลุ่มผู้สนับสนุน นิคมอุตสาหกรรมเผย ข้อมูล เอ็นจีโอ ใช้ปลุกระดมเมื่อ 20 ปี ที่เป็นเรื่องเท็จทั้งหมด

อดีต ผอ.สถานศึกษา และ ที่ปรึกษา ศอ.บต. เผยข้อมูลเรื่อง ประมง ในพื้นที่”คลาดเคลื่อน” ชายทะเลจะนะ ไม่ได้ สมบูรณ์ เหมือนที่ เอ็นจีโอ พูด ในขณะที่ กลุ่มผู้สนับสนุน นิคมอุตสาหกรรมเผย ข้อมูล เอ็นจีโอ ใช้ปลุกระดมเมื่อ 20 ปี ที่เป็นเรื่องเท็จทั้งหมด

 


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีกลุ่มประชาชนในพื้นที่ 3 ตำบลของ อ.จะนะ ได้แก่ ต.สะกอม,ตลิ่งชัน และ นาทับ ได้เดินทางไปยื่นหนังสือให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา โดยมี เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม เป็นตัวแทนในการรับหนังสือ จากฝ่ายที่ สนับสนุนต้องการให้โครงการเมืองต้นแบบที่ 4 “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” หรือ “เมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต” เกิดขึ้นโดยไม่ชักช้า
ซึ่งตัวแทนของกลุ่มผู้สนับสนุน ได้กล่าวว่า ผู้คนใน 3 ตำบลของ อ.จะนะ ส่วนใหญ่ มีฐานะยากจน บางหมู่บ้าน ต้องไปรับจ้างทำงานในต่างพื้นที่เกือบทั้งหมด เหลือเพียงผู้สูงอายุอยู่บ้าน เมื่อก่อนไปทำงานที่ ประเทศมาเลเซีย ปัจจุบันมาเลเซียปิดประเทศ และในพื้นที่ก็ไม่มีการจ้างงาน ต้องอยู่ด้วยความลำบาก ส่วนหนึ่ง ทำสวน ทำนา ซึ่งฐานะพออยู่พอกิน คุณภาพชีวิตไม่ดีขึ้น และ ลูกๆ หลานๆ ส่วนหนึ่ง จบการศึกษาแต่ยังว่างงาน ถ้าในพื้นที่มี นิคมอุตสาหกรรม เกิดขึ้น ปัญหาเหล่านี้จะได้รับการแก้ไข และถ้ามีการเกิดขึ้นของ นิคมอุตสาหกรรม จะมีกิจการอื่นๆ ตามมา ซึ่งต้องได้ประโยชน์กับคนในพื้นที่ไม่มากก็น้อย


ส่วนในเรื่องที่ เอ็นจีโอ จากนอกพื้นที่ ซึ่งเข้ามาบอกกับคนในพื้นที่ว่า การเกิดขึ้นของ นิคมอุตสาหกรรม จะเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม ทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนไป ปลาในทะเลน้อยลง และเกิดผลกระทบกับอาชีพของคนในพื้นที่ มีผลเสียในเรื่องของสุขภาพ และ มลภาวะ เรื่องนี้พวกเราฟังมาจนเคยชินเพราะ เอ็นจีโอ มีการ บอกเรื่องนี้มา ตั้งแต่มีการก่อสร้างโรงงานแยกแก๊ส ทรานส์ไทย-มาเลเซีย จนขณะนี้โรงงานแยกแก๊สตั้งมา 20 กว่าปี ก็ยังไม่เกิดปัญหาตามที่ เอ็นจีโอบอก และในตอนที่มีการก่อสร้าง โรงไฟฟ้าของ กฟผ. ที่ อ.จะนะ เอ็นจีโอ ก็บอกให้ประท้วง เพราะจะเป็นอันตราย เรื่องของ มลภาวะ และเรื่องของสุขภาพ แต่ปรากฏว่า โรงไฟฟ้าของ กฟผ. เกิดขึ้นแล้ว 2 โรง และโรงแรกเกล้ปลอดระวาง คนจะนะ ก็ยังอยู่กับโรงงานได้ โดยที่ไม่เป็นอย่างที่ เอ็นจีโอ ได้ให้ข้อมูล ดังนั้น พวกเราจึงไม่เชื่อ และ ต้องการบอกให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับรู้ว่า เรื่องที่ เอ็นจีโอพูด ไม่เป็นความจริง และให้ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เร่งผลักดัน โครงการนี้ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว อย่างไปฟังและเชื่อ เอ็นจีโอ เพียงฝ่ายเดียว


ในขณะที่นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) เปิดเผยว่า ตนเป็นคนที่มีบ้านเกิดในพื้นที่ ซึ่งมีการทำโครงการนิคมอุตสาหกรรม ในอดีตเป็นรับราชการเป็น ผอ.โรงเรียน และ เป็นที่ปรึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รู้เรื่องในพื้นที่ดี และเห็นว่าเรื่องที่ฝ่ายต่อต้านออกมาให้ข้อมูลกับ ประชาชน และ เจ้าหน้าที่ ซึ่งไม่ใช่คนในพื้นที่ อ.จะนะ เป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงทั้งหมด เป็นความจริงบางด้านเท่านั้น เช่นเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของ ปลาในทะเลจะนะ ที่วันนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่มีการให้ข้อมูล วัยนี้คนที่ทำอาชีพประมง เปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นเป็นจำนวนไม่น้อย และยังมีอีกหลายๆเรื่อง หลายๆด้าน ที่ไม่ได้เป็นไปตามที่มีการให้ข้อมูล เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง ลงพื้นที่หาข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ไม่ใช่เรื่องการบิดเบือน เพราะข้อเท็จจริง จะทำให้เป็นส่วนสำคัญของการตัดสินใจที่ถูกต้อง

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts