SPRC รายงานสถานการณ์การปฏิบัติงานเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหล ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2565 ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าดูได้ที่ www.sprc.co.th

SPRC รายงานสถานการณ์การปฏิบัติงานเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหล ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2565 ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าดูได้ที่ www.sprc.co.th

 

ปฏิบัติการในทะเล
บริษัทฯ ได้ดำเนินการปิดรอยปริด้านบนซึ่งอยู่บริเวณด้านล่างนอกลูกลอย (Floater) สำเร็จตามแผนที่วางไว้
(วานนี้) บริษัทฯ ได้ปฏิบัติงานตามแผนเสร็จสิ้นในขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวบริเวณด้านล่างของท่ออ่อน ให้มีความพร้อมสำหรับการดำเนินการพันท่อตามโครงสร้างชั้นที่หนึ่ง โดยบริษัทฯ ได้มุ่งมั่นปฏิบัติตามขั้นตอนและตามแผนงานด้วยความระมัดระวัง ได้มีการติดตั้งเต๊นท์ดักคราบน้ำมันไว้ อันเป็นไปตามเตรียมแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและเตรียมความพร้อมสำหรับกักเก็บน้ำมันหากมีการรั่วซึมจากรอยปริเพิ่มเติม

บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการในทะเล เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคราบฟิล์มน้ำมันในทะเลและชายฝั่ง ด้วยเรือปฏิบัติการเฝ้าระวังทั้งหมด 23 ลำอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยเรือปฏิบัติการ 16 ลำ ที่ดำเนินการกางทุ่นกักน้ำมัน (Boom) จำนวน 8 เส้น พร้อมเรือปฏิบัติการ 5 ลำ เรือสั่งการ 1 ลำ และเรือตรวจสอบทางอากาศหรือโดรน (Drone) 1 ลำ โดยดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังคราบน้ำมันในทะเล ตลอดแนวห่างจากชายฝั่ง 1-2 กิโลเมตร โดยสามารถยืนยันได้ว่าไม่มีการพบคราบฟิล์มน้ำมันแต่อย่างใด

ปฏิบัติการบนชายฝั่ง
ทีมปฏิบัติการบนชายฝั่งของ SPRC ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยเฝ้าระวังและตรวจสอบตลอดแนวชายหาด ไออาร์พีซี กรมอุตุฯ กรมประมง ระยองบีช ลานหินขาว เยลโล่เฮ้าส์ และก้นอ่าว ซึ่งไม่พบคราบฟิล์มน้ำมันแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทีมปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังและทำความสะอาดบริเวณชายหาด โดยพบทาร์บอลในปริมาณเพียงเล็กน้อย และไม่มีการไถพรวนภาพการเฝ้าระวังและตรวจสอบโดยการใช้ Drone ชายฝั่ง ไม่พบคราบน้ำมัน

ความคืบหน้าและแผนดำเนินงานการจัดทำแผนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ในวันที่ 5 มี.ค. 2565 บริษัทฯ ได้เก็บตัวอย่างน้ำเพิ่มเติม 4 จุด จากร้านป้ายาถึงลานหินขาว สภาพน้ำทะเลใส ปกติ ทำให้การเก็บตัวอย่างราบรื่น ปกติ ค่าเบื้องต้นหน้างานอยู่ในเกณฑ์ปกติ

การปฏิบัติงานในช่วง 24 ชั่วโมงข้างหน้า
ปฎิบัติการในทะเล
บริษัทฯ จะยังคงดำเนินการปฏิบัติการในทะเล เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคราบฟิล์มน้ำมันในทะเลและชายฝั่ง ด้วยเรือปฏิบัติการเฝ้าระวังทั้งหมด 23 ลำอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยเรือปฏิบัติการ 16 ลำ ที่ดำเนินการกางทุ่นกักน้ำมัน (Boom) จำนวน 8 เส้น พร้อมเรือปฏิบัติการ 5 ลำ เรือสั่งการ 1 ลำ และเรือตรวจสอบทางอากาศหรือโดรน (Drone) 1 ลำ โดยดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังคราบน้ำมันในทะเล ตลอดแนวห่างจากชายฝั่ง 1-2 กิโลเมตร เช่นทุกวัน

ปฎิบัติการบนชายฝั่ง
บริษัทฯ เฝ้าระวังและตรวจสอบตลอดแนวชายหาดและเก็บขยะ และดำเนินการทำความสะอาดคราบน้ำมันที่อยู่ใต้ทรายบริเวณชายหาด ด้วยการพลิกหน้าทรายโดยใช้อุปกรณ์ไถคราดโดยแรงงานคน

ความคืบหน้าด้านการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคม
การดำเนินงานจ่ายเงินช่วยเหลือ
วันที่ 7 มี.ค. 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป SPRC จะดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือ กลุ่มประมง จำนวน 300 ราย ณ เทศบาล ตำบลเพ จ.ระยอง

 

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts