สระแก้ว-เกษตรเดือดร้อนหนัก ร้องสื่อมวลชน เรื่องถนนต่ำ น้ำท่วม

สระแก้ว-เกษตรเดือดร้อนหนัก ร้องสื่อมวลชน เรื่องถนนต่ำ น้ำท่วม

 

*****เมื่อเวลา 09.30 น.ของวันนี้ ที่ศาลาประชาคม หมู่ 8 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว นายสุพจน์ เขียนโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ นายธีรวัฒน์ ชูวงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไร่ ประชุมชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน มีสมาชิกเทศบาลตำบลป่าไร่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.ประจำหมู่บ้าน และประชาชนผู้เดือดร้อนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


*****นายธีรวัฒน์ ชูวงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไร่ กล่าวว่า ฝ่ายบริหารเข้ามาบริหารเทศบาลตำบลป่าไร่ได้ประมาณ 10 เดือน ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ลงพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลมิได้ขาดเพื่อปัญหาต่างๆผ่านมาส่งผลกระทบต่อพีน้องประชาชนได้ตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมถนนลูกรังบทอัดเข้าแปลงที่ทำกินของราษฎร ล่าสุดทำให้เกิดมีฝนตกมีน้ำท่วมขังถนนเข้าที่อยู่อาศัยและแปลงที่ทำกินจำนวน 5 สาย ทางเทศบาลตำบลป่าไร่ได้ตั้งงบประมาณซ่อมสร้างถนนทั้ง 5 สาย จะเข้าสภาเทศบาลตำบลป่าไร่ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้


*****นายสุพจน์ เขียนโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.ป่าไร่ กล่าวว่า ในพื้นที่บ้านป่าไร่ หมู่ 8 ต.ป่าไร่ ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพทำเกษตรกรรม ปลูกมันสำประหลัง ปลูกอ้อย ปลูกข้าวโพด และพืชอื่นๆ ช่วงนี้เดือดร้อนเรื่องใช้แรงงานที่ขาดแคน เนื่องจากด้านชายแดนกัมพูชาปิดด่านช่องทางธรรมชาติ ซึ่งแรงงานกัมพูชาเคยออกมาขายแรงงานเช้าเย็นกลับไม่สามารถออกมาได้จึงทำให้ขาดแรงงานในขณะนี้ อีกเรื่องหนึ่งที่ราษฎรในพื้นที่ต้องการเกี่ยวกับเรื่องถนนเข้าที่อยู่อาศัยและแปลงที่ทำกินในขณะมีฝนตกน้ำท่วมขังทำให้ถนนชำรุดทรุดโทรม ขณะนี้ได้มีทางเทศบาลตำบลป่าไร่ลงพื้นที่มาสำรวจเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาแล้ว


*****นายนภดล จ้อยเจริญ ประชาชนผู้เดือดร้อนเรื่องถนน กล่าวว่า ถนนที่เข้าไปที่อยู่อาศัยและแปลงที่ทำกินมีความยาวถึง 850 เมตรในพื้นที่ได้รับผลกระทบถูกน้ำท่วมขังในขณะนี้ของบ้านป่าไร่ หมู่ 8 ต.ป่าไร ล่าสุดมีพื้นที่เป็นรูปถนนถูกน้ำท่วมขังมาต่อเนื่องในช่วงที่มีฝนตก ซึ่งมีบ้านเรือนประชาชน แปลงที่ทำกินได้รับความเดือดร้อน เบื้องต้นหลายครอบครัว ขอฝากให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทุกหน่วยงานในทุกพื้นที่ ได้เร่งให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้ด้วย

***ภาพ/วีระยุทธ สารการ /ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts