ลำปาง-น้ำดื่มที่มอบให้ ส่งต่อไปบรรเทาสาธารณภัย และเป็นกำลังใจร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน

ลำปาง-น้ำดื่มที่มอบให้ ส่งต่อไปบรรเทาสาธารณภัย และเป็นกำลังใจร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน

พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย พันเอกเมธา ณ พิกุล รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 (1) และคณะนายทหาร รับมอบน้ำดื่มสะอาด จำนวน 30 แพ็ค/360 ขวด จากคุณระวีวรรณ ศรีเฟย ผู้จัดการอาวุโส CRM ธนาคารกรุงไทยจำกัด สำนักงานเขตลำปาง พร้อมคณะ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆในพื้นที่จังหวัดลำปาง และเพื่อมอบให้กับพี่น้องชุมชนรอบดอยพระบาทที่ประสบปัญหาไฟป่าหมอกควันและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และจิตใจ อีกทั้งไฟป่ายังสร้างความเสียหายต่อป่าชุมชน ระบบเศรษฐกิจในภาพรวมอีกด้วย

โดยมณฑลทหารบกที่ 32 ขอเป็นสื่อกลางในการส่งต่อความปรารถนาดีและความห่วงใยครั้งนี้ไปยังผู้ประสบภัยพิบัติผ่านภารกิจของหน่วยที่ลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและให้ครอบคลุมต่อไป ขอบคุณที่ช่วยเหลือแบ่งปัน คนลำปางไม่ทอดทิ้งกัน และหน่วยทหารจะเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

#มณฑลทหารบกที่32 #ศบภ.มทบ.32 #ชาวลำปางร่วมใจแก้ไขไฟป่าหมอกควัน

ภาวินันท์​ บุตรหล้า​ รายงาน

Related posts