จังหวัดสระบุรี/ จัดพิธีมอบแบบผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”ให้กับนายอำเภอ ตัวแทนกลุ่มทอผ้า นำไปต่อยอดสร้างงาน สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชน

จังหวัดสระบุรี/ จัดพิธีมอบแบบผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”ให้กับนายอำเภอ ตัวแทนกลุ่มทอผ้า นำไปต่อยอดสร้างงาน สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชน

วันนี้ (4 มี.ค.2565) เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเชิญแบบผ้าลายพระราชทาน ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา และแบบองค์ความรู้ “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” มอบให้แก่นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดสระบุรี และตัวแทนกลุ่มทอผ้าของจังหวัดสระบุรี เพื่อนำไปใช้เป็นต้นแบบ ให้ช่างทอผ้า กลุ่มทอผ้า และผู้ผลิตผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค ได้นำลายพระราชทานไปพัฒนาต่อยอด ตามอัตลักษณ์แต่ละท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่น นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชน

โอกาสนี้ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงธูปเทียนแพ ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
จากนั้น นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี ได้เชิญลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” และแบบองค์ความรู้ “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” มอบให้แก่นายอำเภอ 13 อำเภอ ผู้แทนกลุ่มทอผ้าจังหวัดสระบุรีจำนวน 9 กลุ่ม เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระเมตตาพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ผ่านนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการมอบให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิค นำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้า ตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งพระองค์ทรงได้รับแรงบันดาลพระทัยจาก “ผ้าขิดลายสมเด็จ” ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานแก่ราษฎร อันเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย โดยในลวดลายผ้าแต่ละลวดลายแฝงไปด้วยความหมายที่มีความลึกซึ้ง แสดงถึงความตั้งพระทัยมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ พื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทย ให้ดำรงอยู่ยั่งยืนตลอดไปในการฟื้นคืนภูมิปัญญาผ้าไทยให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดิน และเป็นการยกระดับผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยสามารถก้าวสู่ระดับสากล

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

Related posts