“ฉลองความสัมพันธ์ 160 ปี ไทย–เยอรมนี” เปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผากล้วยไม้ – น้ำตกเหวสุวัต สานความร่วมมือด้านการอนุรักษ์

“ฉลองความสัมพันธ์ 160 ปี ไทย–เยอรมนี” เปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผากล้วยไม้ – น้ำตกเหวสุวัต สานความร่วมมือด้านการอนุรักษ์

 

2 มีนาคม 2565 กรมอุทยานแห่งชาติ ฯ ร่วมกับ สถานเอกอัครทูตเยอรมัน บริษัท บีกริม เพาเวอร์ และมูลนิธิอมตะ เปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ“ผากล้วยไม้ – น้ำตกเหวสุวัต” รำลึกวาระความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ ในวาระครบรอบ 160 ปี ความสัมพันธ์ไทย – เยอรมัน

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมกับ ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และนายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานมูลนิธิอมตะ ร่วมพิธีเปิด “เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ความสัมพันธ์ไทย – เยอรมันครบรอบ 160 ปี (ผากล้วยไม้-น้ำตกเหวสุวัต)” เพื่อรำลึกวาระความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ ในวาระครบรอบ 160 ปี ความสัมพันธ์ไทย – เยอรมัน โดยมี ฯพณฯ พลเอก พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ มูลนิธิอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี


นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า พิธีเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติความสัมพันธ์ไทย-เยอรมัน ครบรอบ 160 ปี เป็นความร่วมมือไตรภาคีระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด และมูลนิธิอมตะ ได้ร่วมกันปรับปรุงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติผากล้วยไม้ – น้ำตกเหวสุวัต เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ แหล่งศึกษาเรียนรู้ แหล่งศึกษาวิจัย ด้านนิเวศวิทยา เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรทางธรรมชาติ นำไปสู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการส่งเสริมให้มีห้องเรียนกลางแจ้ง ให้เป็นแหล่งข้อมูลทางธรรมชาติสำหรับทุกคน นอกจากนี้การเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติไทย-เยอรมัน ในวันนี้ยังเป็นการกระชับมิตรภาพระหว่างสองประเทศ อันจะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับเยอรมนีในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ต่อไป


สำหรับเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติความสัมพันธ์ ไทย-เยอรมันครบรอบ 160 ปี (ผากล้วยไม้ – น้ำตกเหวสุวัต)” ระยะทาง 3.4 กิโลเมตรจะเป็นประโยชน์ และสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่เชื่อมระหว่างสองน้ำตกเป็นเส้นทางลัดเลาะไปตามลำห้วยลำตะคองผ่านป่าไผ่สลับกับป่าดิบ-แล้งเป็นระยะ ๆ ในฤดูฝนจะได้ยินเสียงน้ำตกผากล้วยไม้ดังกึกก้อง ตลอดเส้นทาง แต่เมื่อน้ำลดลงในฤดูแล้ง จะได้พบเห็นร่องรอยการไหลของหินลาวาภูเขาไฟเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อน รวมทั้งดอกไม้หินซึ่งเป็นพืชชนิดใหม่ของโลกที่จะโผล่พ้นน้ำขึ้นมาให้ได้พบเห็นด้วยรวมทั้ง หวายแดงอันเป็นที่มาของชื่อน้ำตก ที่ผลิดอกเป็นช่อยาวสีแดงโดดเด่นบริเวณผาน้ำตกในช่วงเดือนเมษายน โดยใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 2-3 ชั่วโมง


ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIMและกรรมการบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด เปิดเผยว่า ถือเป็นโอกาสอันดีในการเปิด “เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติความสัมพันธ์ไทย-เยอรมันครบรอบ 160 ปี (ผากล้วยไม้-น้ำตก เหวสุวัต)” เพื่อเฉลิมฉลองของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณะรัฐเยอรมนี ที่เริ่มต้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และได้มีการสานต่อความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ มาถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางการค้า


ด้านเศรษฐกิจและด้านวิชาการ การถ่ายทอดวิชาการและเทคโนโลยี การส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์การแบ่งปันเทคโนโลยีการผลิตสาขาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และความร่วมมือในการพัฒนาประเทศเพื่อนบ้านมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เพื่อมุ่งสร้างประโยชน์ให้กับสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย การเปิด สำหรับการเปิดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติความสัมพันธ์ไทยเยอรมันครบรอบ 160 ปี (ผากล้วยไม้-น้ำตกเหวสุวัต)” ในครั้งนี้ เป็นการให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์ของทั้งสองประเทศ โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้ศึกษาธรรมชาติ โดยปรับปรุงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ผากล้วยไม้-น้ำตกเหวสุวัต ซึ่งเป็นเส้นทางศึกษา ธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในประเทศไทย แสดงถึงความร่วมมือกันด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทั้งสองประเทศและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นับเป็นโอกาสอันดีในการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ในครั้งนี้

Related posts