ชลบุรี บูรณาการตามมาตรการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ตรวจจับ ปรับจริง-ห้ามใช้รถควันดำ

หน่วยงานรัฐ จังหวัดชลบุรี บูรณาการ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) นำมาตรการเข้ม ‘ตรวจจับ ปรับจริง-ห้ามใช้รถควันดำ’ตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก

สถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)ได้ร่วมกัน ตั้งด่านตรวจวัดควันดำจากท่อไอเสียรถ ตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก และรถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทเครื่องยนต์ดีเซล ที่บริเวณถนนเทพรัตน ขาเข้ากรุงเทพมหานคร ใต้ทางด่วนบูรพาวิถี ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โดยจังหวัดชลบุรี ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) นำมาตรการเข้ม ‘ตรวจจับ ปรับจริง-ห้ามใช้รถควันดำ’ตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก ซึ่งได้ดำเนินการตรวจวัดควันดำรถบรรทุก จำนวน 170 คัน

พบมีรถที่มีควันดำแต่ยังไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 15 คัน และพบรถมีค่าควันดำเกินเกณฑ์ จำนวน 1 คัน ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ได้ออกคำสั่งผู้ตรวจการ และสั่งระงับการใช้รถฯ โดยพ่นเครื่องหมาย “ห้ามใช้รถ” และตรวจวัดควันดำรถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 20 คัน พบรถมีค่าควันดำเกินเกณฑ์ จำนวน 5 คัน ซึ่งสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ได้ออกคำสั่งโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ห้ามใช้รถชั่วคราว จำนวน 5 คัน และ ติดป้าย “ห้ามใช้รถชั่วคราว” และให้ปรับปรุงแก้ไขก่อนนำรถเข้าตรวจสอบใหม่ ณ สำนักงานขนส่งฯ ต่อไป
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ขับขี่ดูแลรักษาและตรวจสภาพเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี 0909535645

Related posts