ศรีสะเกษ-ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดพื้นที่งานศิลปะบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (ลานต้นโพธิ์)

ศรีสะเกษ-ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดพื้นที่งานศิลปะบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (ลานต้นโพธิ์)

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดพื้นที่งานศิลปะบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (ลานต้นโพธิ์) เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสถานที่พักผ่อน สร้างจุดเช็คอิน Check in แก่ผู้มาเยือนและให้มีความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายชัยชนะ ผลาพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ร่วมในพิธีฯ

ประชาสันพันธ์เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ข่าว/ภาพ

Related posts