นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 ผ่านทีวีคอนฟาเรนซ์ ยืนยันโครงการดังกล่าว จะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ทางน้ำ

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 ผ่านทีวีคอนฟาเรนซ์ ยืนยันโครงการดังกล่าว จะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ทางน้ำ

 


เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 ผ่านทีวีคอนฟาเรนซ์จากทำเนียบรัฐบาล มีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม และนายนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ร่วมพิธีเปิดฯ โดยมีนายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ร่วมพิธีเปิดที่สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดดังกล่าว ถือเป็นอีกหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานหลักที่สำคัญ 1 ใน 5 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อใช้ในการรองรับการขนถ่ายก๊าชธรรมชาติและวัตถุดิบเหลว สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อันจะก่อให้เกิดการลงทุนในด้านต่างๆครอบคลุมทุกมิติ ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับชีวิตให้ดีขึ้นสำหรับคนไทยทุกคน ทั้งนี้หากโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วง จะก่อให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ทางน้ำ และเป็นประตูการค้ารองรับอุตสาหกรรมหลักของประเทศ

นอกจากนี้ยังมีส่วนในการพัฒนาพื้นที่และท้องถิ่นให้เกิดการจ้างงาน สร้างเศรษฐกิจชุมชน และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts