สุโขทัย – ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารืออาชีวสุโขทัยบูรณาการความร่วมมือทางการเรียนการสอน

สุโขทัย – ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารืออาชีวสุโขทัยบูรณาการความร่วมมือทางการเรียนการสอน

 

ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) พร้อมด้วย ผศ.กุลแก้ว คล้ายแก้ว ประธานสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ลงพื้นที่เยี่ยมสถานศึกษา มอบขวัญกำลังใจ นำความปรารถนาดีของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ไปมอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น

นโยบาย Coding For All และนโยบาย Moe Safety Center รวมทั้งรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ นโยบายรูปแบบการทำงาน หรือ “TRUST” เป็นต้น พร้อมทั้งติดตามการจัดเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการอีกด้วยณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัยเมื่อวันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

 

Related posts