ปทุมธานี-คุณแม่จงกล ธูปกระจ่างให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งพุทธสมาคมปทุมธานีและมอบทุนการศึกษา

ปทุมธานี-คุณแม่จงกล ธูปกระจ่างให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งพุทธสมาคมปทุมธานีและมอบทุนการศึกษา
**********************

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.:ผู้สื่อข่าวรายงานจากวัดโบสถ์ (หลวงปู่เทียน)อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีว่าคุณแม่จงกล ธูปกระจ่าง (ประธานที่ปรึกษานายกพุทธสมาคมปทุมธานี )ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งพุทธสมาคมปทุมธานีและมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565 โดยมีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรวิหาร รักษารักษาการเจ้าอาวาสวัดโบสถ์เมืองปทุมธานี พร้อมด้วยคุณนิภาวรรณ กอพัฒนชีรวุฒิ นายกพุทธสมาคมปทุมธานี ดร.ขวัญชัย พานิชการ ประธานที่ปรึกษาพุทธสมาคมปทุมธานี คณะกรรมการ สมาชิกพุทธสมาคมปทุมธานี คุณครู -อาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมพิธี

ด้านดร.ขวัญชัย พานิชการ ได้กล่าวเสริมว่าในนามพุทธสมาคม ปทุมธานีขอขอบพระคุณแม่จงกลธูปกระจ่า เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งพุทธสมาคมและมอบทุนการศึกษาในวันนี้พุทธสมาคมปทุมธานีได้รับการจดทะเบียนการก่อตั้งพุทธสมาคมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีสมัยนั้นโดยมีคณะกรรมการ 20 คนที่ปรึกษา 3 คน มีนางนิภาวรรณ กอพัฒนชีรวุฒิ ดำรงตำแหน่งนายกพุทธสมาคมปทุมธานีพื้นฐานการขอจัดตั้งสมาคมได้ยึดหลักพุทธสมาคมปทุมธานีเดิมอย่างต่อเนื่อง ทั้งข้อบังคับและแนวทางการดำเนินการ การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เพื่อทำบุญครบรอบการจัดตั้งพุทธสมาคมปทุมธานีที่ดำเนินงานมาเป็นปีที่ 5

และเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่กรรมการ สมาชิกพุทธสมาคมปทุมธานีที่ล่วงลับไปแล้วและมอบทุนการศึกษา เกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เรียนดีหรือประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ในจังหวัดปทุมธานีจำนวน 24 ทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,000 บาทที่ได้รับอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธา ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามคุณวิภาวรรณ ก่อพัฒนชีรวุฒิ นายกพุทธสมาคมปทุมธานี ได้กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่า พุทธสมาคมปทุมธานีเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ทำหน้าที่ทนุบํารุงส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยงานหลายๆด้านเป็นอย่าง ดีเสมอมาเป็นระยะเวลา 4-5 ปีในวันนี้พุทธสมาคมปทุมธานีจึงได้จัดพิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งพุทธสมาคมและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดปทุมธานี

นับเป็นงานหนึ่งที่น่ายกย่องซึ่งทำให้เกิดประโยชน์ต่อพุทธสมาคมสังคมประชาชนและเยาวชนของประเทศชาติ และวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่มีผู้ใหญ่ใจดีมามอบทุนการศึกษาและสถานการณ์ covid ที่เกิดขึ้นในขณะนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนขอให้นักเรียนที่ได้รับทุนไปแล้วขอให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขอให้ทุกคนก้าวหน้าในการเรียนตลอดไป สุดท้ายนี้ดิฉันขออำนวยอวยพรให้พุทธสมาคมปทุมธานีคณะกรรมการสมาชิกพุทธสมาคมปทุมธานีท่านผู้มีจิตศรัทธาและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญอุดมด้วยจตุรพิธพรชัย ถึงพร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติสมบูรณ์ ทุกประการและขอให้ทุกท่านมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดไป

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts