สมุทรสงคราม-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวงเป็นวันที่ 2

สมุทรสงคราม-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวงเป็นวันที่ 2

 

วันนี้ (27 ก.พ.65)ที่พระอุโบสถวัดประดู่ พระอารามหลวง นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพลและมอบสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้ารับการทดสอบบาลีสนามหลวง โดยมีพระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมทุรสงคราม เจ้าอาวาสวัดประดู่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ประธานจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธานรับศีล


จากนั้น ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมนายกรกฏ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายอนุกูล เรือนแก้ว ปลัดจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ถวายภัตตาหารและสิ่งของพระราชทานแด่ประธานสงฆ์ และตัวแทนพระภิกษุ สามเณร จำนวน 9 รูป และร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร อุบาสีกา ในการสอบบาลีสนามหลวงเป็นวันที่ 2 นอกจากนี้ ได้มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ในระหว่างวันที่ 26 -28 กุมภาพันธ์ 2565 ตามพระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุและสามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปีพ.ศ.2565

 

Related posts