สมุทรสงคราม-ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม-ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงครามนายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อติดตามการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ผ่านมาและรับฟังปัญหา อุปสรรค สมุทรสงครามเป็นพื้นที่ติดกับทะเลดังนั้นปัญหาข้อร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงครามที่ได้รับ การทำประมง และด้านการเกษตรเล็กน้อยไม่คอยมีปัญหามากนักและเรื่องรุกล้ำนำพื้นที่ป่าชายเลนไปใช้แบบผิดประเภทผิดกฎหมาย และน้ำเสียในคลองวัดประดู่ ที่เป็นปัญหามานาน แต่ทางจังหวัดสมุทรสงครามได้ดำเนินการแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง


ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ศูนย์บริการประชาชนของ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลัก ในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ที่ประชาชนส่งมาถึงนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผ่าน 5 ช่องทาง ต่างๆ จุดบริการประชาชน 1111 ไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 1111 สายด่วนรัฐบาล 1111 เว็บไซต์ www.1111.go.th และMobile Application

Related posts