สระแก้ว-ชาวบ้านร้องเรียน ผ่านคณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทรงกรด ใสแก้ว (เสี่ยดำ) เรื่องที่ทิ้งขยะปัจจุบัน สร้างปัญหา กลิ่น และภาพลักษณ์หน้าด่านเข้าจุดผ่านแดน

สระแก้ว-ชาวบ้านร้องเรียน ผ่านคณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทรงกรด ใสแก้ว (เสี่ยดำ) เรื่องที่ทิ้งขยะปัจจุบัน สร้างปัญหา กลิ่น และภาพลักษณ์หน้าด่านเข้าจุดผ่านแดน

 

เมื่อวันที่ 26 ก.พ.2565 ที่ผ่านมา นายทรงกรด ใสแก้ว คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชาวเกษตรกร ที่ อ.คลองหาด ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ที่มีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องชาวเกษตรกรทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมี นายนพจอม งามมีศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาดนายศุภกร มูลกะศก กำนันตำบลคลองหาด พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมยื่นหนังสือในครั้งนี้


*****นายทรงกรด ใสแก้ว คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้มีชาวบ้าน บ้านเขาดิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ได้เดินทางมาร้องเรียนผ่านคุณทรงกรด ใสแก้ว คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องในความไม่สะดวกหลายอย่างของจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับบ้านพนมได อ.สำเภาลูน จ.พระตะบอง กัมพูชา เพื่อขอย้ายจุดคัดแยกขยะถาวรไปอยู่ในพื้นที่คัดแยกขยะแห่งใหม่อยู่ชายป่า แนวเขตติดต่อกับตำบลทับพริก อรัญประเทศ ก็จะได้รับความสะดวกกับชาวบ้าน ในการคมนาคมขนส่งและพัฒนาเขตเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้ว ในกรณีนี้ คุณทรงกรด ใสแก้ว ได้รับเรื่องไว้แล้วและจะนำเรื่องหารือกับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อไป


*****นายทรงกรด ใสแก้ว ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับหนังสือจากนายศุภกร มูลกะศก กำนันตำบลคลองหาด ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านตำบลคลองหาดและ ตำบลใกล้เคียง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ได้รับแจ้งจากประชาชนในหมู่บ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรว่าได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับปัญหาราคาปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีราคาสูงอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ ต้นทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรสูงขึ้นและยังทำให้ความสมารถในการซื้อปุ๋ย และเคมีภัณฑ์ทางการ เกษตรน้อยลง ในการนี้ ข้าพเจ้า กำนันตำบลคลองหาด ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านตำบลคลองหาดและตำบลใกล้เคียง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว จึงขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลและการช่วยเหลือประชาชนในความเดือดร้อนครั้งนี้ด้วย


***/ภาพ วีระยุทธ สารการ /ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

 

Related posts