สระบุรี-จัดพิธีต้อนรับตราตั้ง พัดยศประจำตำแหน่ง รองเจ้าคณะอำเภอแก่งคอย”พระครูปลัด ชินณัฐพนธ์ อภิวฑูฒโน”

สระบุรี-จัดพิธีต้อนรับตราตั้ง พัดยศประจำตำแหน่ง รองเจ้าคณะอำเภอแก่งคอย”พระครูปลัด ชินณัฐพนธ์ อภิวฑูฒโน”

 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีต้อนรับตราตั้ง พัดยศประจำตำแหน่ง รองเจ้าคณะอำเภอแก่งคอย ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านธาตุใต้ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย ตามที่ พระเดชพระคุณ พระธรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค 2 ได้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง พระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะภาค 2 ได้ลงนามแต่งตั้งให้ พระครูปลัด ชินณัฐพนธ์ อภิวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดบ้านธาตุใต้ เจ้าคณะตำบลท่าคล้อ เขต 1 จังหวัดสระบุรี ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะอำเภอแก่งคอย คณะสงฆ์ และพ่อค้าประชาชน คณะศิษยานุศิษย์ จึงได้จัดพิธีต้อนรับตราตั้ง พัดยศประจำตำแหน่ง รองเจ้าคณะอำเภอ ขึ้น

เวลา 17.40 น. คณะสงฆ์ ข้าราชการ ผู้มีเกียรติ คณะศิษยานุศิษย์ พร้อมกัน ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านธาตุใต้ เวลา 18.00 น. นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานในพิธี จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย นายเจริญฤทธิ์ เพ็งชะตา กำนันตำบลบ้านธาตุ ประธานอุปถัมภ์พิธีต้อนรับตราตั้ง พัดยศประจำตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอแก่งคอยพิธีกร อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีลจบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี อ่านตราตั้งรองเจ้าคณะอำเภอแก่งคอย พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 15 รูป เจริญชัยมงคลคาถา จบแล้ว เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ พระสงฆ์อนุโมทนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ถวายเครื่องสักการะ ผู้มีเกียรติ ร่วมถวายมุทิตาสักการะ แด่พระครูปลัด ชินณัฐพนธ์ อภิวฑฺฒโน


วัดบ้านธาตุใต้ ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านธาตุใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2330 ได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมา เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2529 โดยมีพระครูปลัดชินณัฐพนธ์ อภิวทุฒโน อายุ 56 พรรษา 16 วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.บส.ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดบ้านธาตุใต้ และเจ้าคณะตำบลท่าคล้อ เขต 1
***************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts