“เชียงราย”พ่อเมืองเชียงรายเป็นประธานจัดพิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราชครั้งที่20ประจำปี2556ณ.ที่ว่าการอำเภอแม่สาย”

“เชียงราย”พ่อเมืองเชียงรายเป็นประธานจัดพิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราชครั้งที่20ประจำปี2556ณ.ที่ว่าการอำเภอแม่สาย”

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ณ.บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราชหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สายตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนาย ภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ให้เกียรติมาเป็นประธานจุดเทียนถวายเครื่อง

บวงสรวงโดยมีนาย ณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย พันตำรวจเอก พิพัฒน์ นาระเดช ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแม่สาย นาย ชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย นางสาว อุบล ใจวรรณะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ

ภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มชาติพันธ์แม่สาย ประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราชอำเภอแม่สายครั้งที่20ประจำปี2556 พิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราชเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าพรหมมหาราชที่พระองค์กอบกู้เอกราชให้รอดพ้นจากการปกครองของขอมดำและได้รวบรวมหัว

เมืองน้อยใหญ่สร้างบ้านแปลงเมืองเป็นอาณาจักรล้านนาพระองค์ทรงทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรื่องทรงส่งเสริมการชลประทานการเกษตรการอาชีพการทหารและป้องกันเมืองทรงขุดคูเมืองล้อมรอบ

เป็นแบบอย่างของการสร้างบ้านแปลงเมืองในยุคต่อมาคุณูปการนานัปการพระองค์ที่มีต่อชาวล้านนาจนได้รับสมญานามพระเจ้าพรหมมหาราชอันเป็นกษัตริย์ที่ได้รับสมญานามมหาราชองค์แรกของชาติไทยอีกด้วย

 

สันติ วงศ์สุนันท์/ผู้สื่อข่าวเชียงราย

 

Related posts