สุโขทัย-จัดพิธีถวายภัตตาหารเพลและมอบสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบบาลีสนามหลวง

จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีถวายภัตตาหารเพลและมอบสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบบาลีสนามหลวง ที่วัดหนองโว้ง อำเภอสวรรคโลก

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ที่วัดหนองโว้ง ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้ถวายภัตตาหาร และสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี 2565 ในส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมในพิธี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ซึ่งจังหวัดสุโขทัย ได้จัดการสอบบาลีสนามหลวงที่วัดหนองโว้ง ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก โดยมีพระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบเปรียญธรรมในครั้งนี้ รวมจำนวน 79 รูป แบ่งเป็น เปรียญธรรมประโยค 1-2 จำนวน 56 รูป เปรียญธรรม 3 จำนวน 10 รูป และเปรียญธรรม 4 จำนวน 10 รูป สอบบาลีศึกษา 1-2 จำนวน 1 รูป บาลีศึกษา 3 จำนวน 1 รูป และบาลีศึกษา 4 จำนวน 1 รูป โดยมีกรรมการกำกับห้องสอบ รวมจำนวน 16 รูป

Related posts