จันทบุรี-วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองจันทบุรี ได้จัดกิจกรรม ลานวัฒนธรรม สร้างสุข ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19

จันทบุรี-วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองจันทบุรี ได้จัดกิจกรรม ลานวัฒนธรรม สร้างสุข ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 ส่งเสริมประชาชนเข้าถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมอันดีงามของไทย สร้างความสมัครสมาน สามัคคี กระตุ้นเศรษฐกิจ

 


เย็นวันนี้ ( 25 ก.พ.65 ) ที่ลานกีฬาคนรักษ์จันท์ สวนสาธารณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สี่แยกแวร์ซายทุ่งนาเชย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองจันทบุรี ได้จัดกิจกรรม ลานวัฒนธรรม สร้างสุข ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 โดยมีนายนิเวศน์ หาญสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองจันทบุรี ผู้บริหารเทศบาล ผู้แทนสภาวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

สร้างความสมัครสมาน สามัคคี กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของสภาวัฒนธรรมอำเภอ กิจกรรมดนตรีถนนสายวัฒนธรรม การแสดงของเยาวชนนักเรียน การออกร้านของดี อาหารพื้นเมือง อาหารพื้นบ้าน ขนม สินค้าทางการเกษตรชาวบ้าน ในบรรยากาศสบาย ๆ ยามเย็น โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองจันทบุรีจะจัดกิจกรรม ลานวัฒนธรรม สร้างสุข ทุกวันศุกร์เฉพาะเย็นสุดท้ายของเดือนการแสดงและการจำหน่ายสินค้าจะมีไปถึงเวลา 20.00 น.

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts