นครนายก – เทศบาลเมืองนครนายก ประกาศ เรื่องปิดพื้นที่จุดผ่อนผันบนถนนและทางเท้าชั่วคราวการแพร่ระบาดโควิด-19 จำนวน 3 วันสาเหตุพบพ่อค้าแม่ค้า และประชาชน ติดโควิท-19 จำนวนหลายราย

เทศบาลเมืองนครนายก ประกาศเสียงตามสายและจัดเจ้าหน้าที่กองอนามัยฯเดินเท้าเข้าชี้แจงพ่อค้าแม่ค้าในจุดผ่อนผันบนถนนและทางเท้าชั่วคราวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 3 วันเพื่อทำความสะอาดและฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อเนื่องจากมีพ่อค้าแม่ค้า และประชาชน ติดโควิท-19 จำนวนหลายราย

ที่บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายก นายศุภกฤษณ์ จัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีนครนายก ได้ให้เจ้าหน้าที่ประกาศเสียงตามสายและเดินชี้แจงพ่อค้าแม่ค้าในจุดผ่อนผัน เนื่องจากมีการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในบริเวณจุดผ่อนผันเป็นจำนวนหลายราย เพื่อเป็นการป้องกันพื้นที่จุดผ่อนผันบนถนนและทางเท้าชั่วคราว เทศบาลเมืองนครนายก

จึงขอปิดพื้นที่จุดผ่อนผันบนถนนและทางเท้าชั่วคราว บริเวณถนนไชยพันธ์ ตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลนครนายกจนถึงแยกจ่าดม และบริเวณบริเวณถนนสันคูเมือง ตั้งแต่หลังแฟลตตำรวจ แยกจ่าดมจนถึงหน้าชุมสายโทรศัพย์นครนายก ทีโอที ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นเวลา 3 วันเพื่อดำเนินการล้างถนนตามจุดผ่อนผันฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ทั้งนี้หากท่านใดมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่นหรือลิ้นไม่รับรส ให้รีบติดต่อศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนครนายก

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts