กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับเสนาธิการกองทัพน้อยที่ 2/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2

กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับเสนาธิการกองทัพน้อยที่ 2/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2
……………………………………………….

 


เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2565 พลตรี ฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 2/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 (ผอ.ศปม.กอ.รมน.ภาค 2) และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง โดยมี พันเอกวรพรต แก้ววิจิตร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร (ฝ่ายทหาร) ให้การต้อนรับ

ในเวลา 09.00-09.30น. รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร เวลา 09.30-10.00น. เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ กับ นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับและหารือข้อราชการ เวลา 10.30-11.00น. เยี่ยมครอบครัวทหารกองประจำการ พลทหาร เทพสุรักษ์ จันทากูด ผลัด 2/2564 สังกัด ร.3 พัน.3 (มทบ.210) บ้านเลขที่ 88 ม.11 บ.โคกหินตั้ง ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร ซึ่งมีฐานะยากจนและปัจจุบันบิดามีอาการเจ็บป่วย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ครอบครัว ในฐานะที่เป็นผู้เสียสละเข้าไปรับใช้ประเทศชาติ เป็นทหารกองประจำการ

พร้อมทั้งมอบยาสามัญประจำบ้าน สิ่งของบริโภค-อุปโภค ที่จำเป็น เวลา 11.00-12.00น. ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุป โครงการ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ อบต.บ้านโคก อ.เมือง จว.มุกดาหาร โดยมีนายสันติ ทรัพย์ส่งเสริม นายก อบต.บ้านโคก และคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับ เวลา 13.00-13.30น. ตรวจเยี่ยมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ,น้ำอุปโภค-บริโภค ประจำปี 2561 ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดย กอ.รมน.ภาค 2 ณ บ.โคก ม.2 ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร โดยมีนายสมาน จันรอง ประธานกลุ่มพร้อมสมาชิกให้การต้อนรับ เวลา 14.00-14.30น. ตรวจเยี่ยมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ,น้ำอุปโภค-บริโภค ประจำปี 2561 ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดย กอ.รมน.ภาค 2 ณ บ.โพนงาม ม.2 ต.โพนงาม อ.คำชะอี โดยมีนายโพธิ์ศรี ตรงดี ประธานกลุ่มพร้อมสมาชิกให้การต้อนรับ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
*****************************
************


Cr. กอ.รมน.มุกดาหาร
เดวิท โชคชัย รายงาน 092-5259-777

Related posts