จันทบุรี-ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามแนวทางการเตรียมความพร้อมกระจายผลผลิตผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี สู่ตลาดปลายทางสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค สร้างรายได้เกษตรกร

จันทบุรี-ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามแนวทางการเตรียมความพร้อมกระจายผลผลิตผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี สู่ตลาดปลายทางสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค สร้างรายได้เกษตรกร

 


วันนี้ ( 22 ก.พ.65 ) ที่ห้องรับรองชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทยากร มณีเนตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมผู้แทนกรมการค้าภายใน และผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าพบหารือ นายสุธี ทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการติดตามแนวทางการป้องกันแก้ไขราคาผลผลิตผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของรัฐบาล โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวถึงความพร้อมของจังหวัดจันทบุรีที่มีการบูรณาการทุกภาคส่วนรองรับการกระจายผลผลิต และรักษาคุณภาพมาตรฐานผลผลิตให้ได้คุณภาพตามที่ตลาดปลายทางต้องการโดยเฉพาะผลไม้ ทุเรียน มังคุด ลำไย ที่มีการส่งออกไปต่างประเทศจำนวนมากทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคมีการจัดทำโครงการ จันท์การันตรี รองรับแผนการส่งออกผลไม้ที่ครอบคลุมทุกมิติ วางแผนกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิตให้รวดเร็วซึ่งจังหวัดคาดการณ์ว่าปีนี้ผลผลิตทุเรียน มังคุด จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากกว่าปีที่แล้วตลาดที่สำคัญคือประเทศจีน

จึงอยากให้รัฐบาลได้เร่งเจรจาเพื่อป้องกันปัญหาการกระจายผลผลิตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งด้านการขนส่งสินค้า และมาตรการนำเข้าอื่น ๆ อย่างไรก็ตามจังหวัดจันทบุรีมีแผนในการสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยเฉพาะเรื่องของโควิด – 19 ที่จันทบุรีมีแผนในการป้องกันตั้งแต่สวนผลไม้ผู้ผลิต ล้งส่งออกจุดรับซื้อให้ผลไม้จันทบุรีปลอดโควิด หรือโควิดเป็น 0 เกรงอาจจะเกิดปัญหาบ้างในช่วงพีคเดือนพฤษภาคมที่การส่งออกอาจได้รับผลกระทบจากการขนส่งหากด่านปลายทางมีมาตรการเข้มเกินไป จึงอยากให้รัฐบาลเร่งเจรจาป้องกันแก้ไขปัญหาไว้เบื้องต้นเพื่อป้องกันผลกระทบดังกล่าว อย่างไรก็ตามในปีนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ได้มีแนวทางส่งเสริมการกระจายผลไม้ไปตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น รวมทั้งช่องทางการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ เช่นทุเรียนจะเพิ่มช่องทางส่งออกไปยังจีน กวางโจว ฮ่องกง อินเดียตอนใต้ และไต้หวันทางเรือเพิ่มขึ้น ขณะที่ผลไม้พรีเมียมจะมีการกระจายทางเครื่องบินไปตลาดปลายทางอีกช่องทางหนึ่ง


หลังหารือผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเสร็จแล้วนายวิทยากร มณีเนตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะได้ร่วมประชุมรับทราบความคิดเห็นของส่วนราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุม 2 เพื่อเตรียมพร้อมการกระจายผลผลิตไปตลาดปลายทางในฤดูกาลผลิตปีนี้ สร้างความเชื่อมั่นแก่เกษตรกร และผู้บริโภค ขอเกษตรกรรักษามาตรฐานและปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดได้ออกประกาศเรื่องวันเก็บเกี่ยวผลผลิตและเปอร์เซ็นน้ำหนักในฤดูกาลปี 65 รวมทั้งมาตรการควบคุมโรคต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผลผลิตผลไม้ของเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีอย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์ได้เดินหน้าแผนการบริหารจัดการผลไม้ปี 2565 ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 18 มาตรการไว้แล้วมีการบูรณการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมการกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิตให้รวดเร็วคล่องตัว

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts