จันทบุรี-ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนลดอุบัติเหตุทางข้าม ทางม้าลาย

จันทบุรี-ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนลดอุบัติเหตุทางข้าม ทางม้าลาย

สร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัย และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกำหนด

วันนี้ (21 ก.พ.65) เวลา 16.00 น. นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ทำกิจกรรมติดป้าย ทาสีทางม้าลาย เพื่อร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม ณ บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี และบริเวณหน้าประตูทางเข้าโรงพยาบาลพระปกเกล้า (ประตู 2) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เปิดเผยว่า จากกรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตบริเวณทางข้ามเมื่อช่วงปลายเดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ จึงสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด จัดกิจกรรมสัปดาห์การรณรงค์

ภายใต้ชื่อ “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” ระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายให้ได้รับโทษสูงสุด เพื่อให้ผู้ขับขี่เคร่งครัดปฏิบัติตามกฎหมาย /เร่งปรับปรุงบริเวณทางข้ามให้มีความปลอดภัย /จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวถนน จัดทำป้ายเตือนและป้ายสัญลักษณ์ให้ผู้ขับขี่และผู้ข้ามถนนเห็นได้ชัดเจน นอกจากนี้ ให้จัดกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษาเพื่อให้มีความปลอดภัย โดยเฉพาะทางข้ามบริเวณโรงเรียน และรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ ลดความเร็วในเขตชุมชน สถานศึกษา สถานพยาบาล โดยเฉพาะ “การหยุดให้คนข้ามในทางข้ามหรือทางม้าลาย” ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น จากการขับรถที่ไม่มีวินัย ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร และให้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อเนื่องทุกเดือน โดยกำหนดให้วันที่ 21 ของทุกเดือนเป็นเป้าหมายในการรณรงค์

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts