ฉะเชิงเทรา – อบต.หนองจอก เปิดโครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ในการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

ฉะเชิงเทรา – อบต.หนองจอก เปิดโครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ในการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

 

วันนี้ (18 ก.พ.65) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายไพเราะ ล้ำเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ร่วมด้วย คณะวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรบางปะกง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ อบต.หนองจอก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร อปพร. และประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองจอก เข้าร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร มาตรการ การขับเคลื่อนการลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่

หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ให้สวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ในการสร้างความตระหนักถึงผลกระทบและความสำคัญที่ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ใช้รถจักรยานยนต์ รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถ ใช้ถนนให้ปลอดภัย ลดจำนวนความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น และเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักถึงความปลอดภัยและมีวินัยด้านการจราจร เพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ตลอดจนเพื่อรณรงค์และปฏิบัติการในทุกรูปแบบ ทำให้เป็นตัวอย่างและเป็นต้นแบบในการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์


นอกจากนี้ทางอบต.หนองจอก ยังได้ร่วมกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เข้าไปให้ความรู้ และขอความร่วมมือกับกลุ่มอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง หน่วยงานราชการ สถานศึกษา สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน และหมู่บ้าน ให้แก่ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารที่ไม่สวมหมวกนิรภัยอีกด้วย

Related posts