สระแก้ว – พิธียกช่อฟ้าโรงเรียนปริยัติธรรม วัดวังสมบูรณ์

สระแก้ว – พิธียกช่อฟ้าโรงเรียนปริยัติธรรม วัดวังสมบูรณ์

*****ที่วัดวังสมบูรณ์ ตําบลวังสมบูรณ์ อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ท่านพระครูศรีอุดมธารคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอวังสมบูรณ์/เจ้าอาวาสวัดวังสมบูรณ์ ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายกิจจา เสาวรส นายอำเภอวังสมบูรณ์ ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธียกช่อฟ้าโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดวังสมบูรณ์ โดยมี นายชาตรี สง่าพล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ประธานจัดงาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีจำนวนมาก


*****ซึ่งพิธีการยกช่อฟ้า ถือว่าเป็นพิธีสำคัญ เนื่องจากเป็นการยกส่วนบนสุดของอาคาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม ศาสนสถาน โดยมีคติความเชื่อว่าหากใครได้ร่วมบุญยกช่อฟ้าแล้วนับว่าเป็นมหากุศลอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นส่วนสูงสุดและถือว่าเป็นการทำให้อาคารสมบูรณ์ ตามความเชื่อถือว่า บุญยกช่อฟ้าเป็นบุญอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ ผู้ประกอบด้วยบุญญาธิการสูงส่งเท่านั้นจึงจะยกช่อฟ้าได้ ซึ่งได้ใช้วิธีร่วมบุญ รวมกันเป็นหมู่เหล่าเพื่อให้บุญนั้นมากพอที่จะยกช่อฟ้า ซึ่งอานิสงส์บุญของการยกช่อฟ้า จะทำให้ชะตาชีวิตสูงส่ง มีจิตใจใฝ่ดี ใฝ่ความก้าวหน้ามีเกียรติ มีความสง่างาม


*****สำหรับวัดวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ได้ก่อสร้างขึ้นมาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2516 โดยการนำของท่านกำนันวัน วงศ์คำนา พร้อมกับชาวบ้านวังสมบูรณ์ได้ร่วมกันดำเนินการก่อตั้งขึ้นมาเป็นสำนักสงฆ์ โดยมี ท่านหลวงพ่ออ่อนสา จันทสโร เป็นหัวหน้าสำนัก ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2535 ทางกรมการศาสนา โดยกระทรวงศึกษาธิการและมหาเถรสมาคมได้อนุญาติให้สร้างวัดขึ้นที่บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดปราจีนบุรี ในสมัยนั้น และได้รับการอนุญาติเป็นวัดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2539 ด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนา ชื่อ “วัดวังสมบูรณ์” ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โดยมีท่านพระครูศรีอุดมธารคณารักษ์(ฉัตรชัย เขมวังโส) เป็นเจ้าคณะอำเภอวังสมบูรณ์และเจ้าอาวาสวัดวังสมบูรณ์


*****โดยวัดวังสมบูรณ์ ได้จัดก่อสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้นมา เพื่อจะได้ให้พระภิกษุ สามเณร ได้ศึกษาหาความรู้ และใช้เป็นสถานที่ประชุม อบรม เผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งแต่ก่อนนั้นในเขตอำเภอวังสมบูรณ์ มีพระภิกษุ สามเณร ได้มาเข้าศึกษานักธรรม บาลี ที่วัดวังสมบูรณ์ ในแต่ละปีมีจำนวนมาก ได้ใช้ใต้ถุนศาลาการเปรียญของวัด จัดการเรียนการสอน ซึ่งทางคณะสงฆ์ พร้อมพุทธศาสนิกชน ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้มีมติ จัดการก่อสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้นมา ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จ จึงใคร่ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา เชิญสมทบทุนการก่อสร้างได้ที่วัดวังสมบูรณ์ หรือที่บัญชีธนาคารทีเอ็มบีธนชาต เลขบัญชี 659 2011180 ชื่อบัญชี วัดวังสมบูรณ์

 

***ภาพ/ข่าว ไตรรัตน์ มีวงษ์ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

 

 

Related posts